Lomakkeet

Alla olevilla lomakkeilla voit anoa lomaa tai ilmoittautua koulun matkalle. Loma-anomus jätetään rehtorille/luokanvalvojalle/kansliaan. Luokanvalvojalla on oikeus myöntää oppilaalle enintään neljän päivän vapautus koulutyöstä. Sitä pidemmät lomat on anottava rehtorilta. Huoltajan tulee huolehtia siitä, että oppilas opiskelee myös loman aikana käydyn oppimäärän.

Poissaolohakemus

Ilmoittautuminen koulun matkalle