Lomakkeet

Alla olevilla lomakkeilla voit anoa lomaa tai ilmoittautua koulun matkalle. Loma-anomus jätetään rehtorille/luokanvalvojalle/kansliaan. Luokanvalvojalla on oikeus myöntää oppilaalle enintään neljän päivän vapautus koulutyöstä. Sitä pidemmät lomat on anottava rehtorilta. Huoltajan tulee huolehtia siitä, että oppilas opiskelee myös loman aikana käydyn oppimäärän.

Poissaolohakemus