Opinto-ohjaus

OPINTO-OHJAUS SUOMALAIS-VENÄLÄISESSÄ KOULUSSA

Opinto-ohjauksen tavoitteena on tukea oppilasta erilaisissa opiskeluun ja elämänhallintaan liittyvissä tilanteissa. Opinto-ohjausta toteutetaan Suomalais-venäläisessä koulussa yksilö- ja pienryhmäohjauksena sekä luokkamuotoisena.

Opinto-ohjauksen teemat eri luokka-asteilla:

7. luokan keskeisinä teemoina ovat opiskelutaitojen kehittäminen, yläkoulussa muiden kanssa toimiminen sekä valinnaisaineisiin tutustuminen.

8. luokan keskeisiä teemoja ovat itsetuntemus sekä Suomen koulutusjärjestelmään, eri ammattialoihin ja työelämään tutustuminen. Kahdeksannella luokalla opintoihin kuuluu viikon mittainen työelämään tutustumisjakso eli TET.

9. luokalla perehdytään erilaisiin jatko-opintomahdollisuuksiin ja pohditaan itselle soveltuvaa opintopolkua peruskoulun jälkeen. Peruskoulun päättöluokalla vahvistetaan myös itsetuntemusta sekä omia opiskelutaitoja. 9.luokkalaisten opintoihin kuuluu viikon mittainen työelämään tutustumisjakso eli TET.

Jasmi Salmi

Opinto-ohjaaja
jasmi.salmi@svk-edu.fi
p. 0295 332 413

(Yhteydenotot Wilma-viestillä tai puhelimitse)