Tietoa SVK:sta

Tietoa Suomalais-venäläisestä koulusta

Suomalais-venäläinen koulu on Suomen suurin venäjän kielen ja kulttuurin opetukseen erikoistunut yleissivistävä koulu. Koulu on yhtenäiskoulu, jossa annetaan esi-, perus- ja lukio-opetusta. Koulu sijaitsee Helsingissä Etelä-Kaarelassa. Koulussa on noin 700 oppilasta ja opiskelijaa. Koulu toimii Opetushallituksen alaisuudessa.

Suomalais-venäläisessä koulussa opiskelee äidinkieleltään suomenkielisiä, venäjänkielisiä ja muun kielisiä lapsia ja nuoria. Oppilaan kotikunta ei vaikuta kouluun pääsyyn. Opetuksessa noudatetaan samoja opetussuunnitelman perusteita kuin muissakin Suomen kouluissa. Lisäksi oppilaat opiskelevat ja oppivat venäjän kieltä ja kulttuuria esiopetuksesta alkaen valtakunnallista A-kielen oppimäärää huomattavasti laajemmin. Joitakin oppiaineita opetetaan esi- ja perusopetuksessa sekä venäjän ja suomen kielellä. Koulussa on laaja kieliohjelma.

Venäjän kielellä ja kulttuurilla on koulussa keskeinen asema sekä oppiaineena että opetus- ja toimintakielenä. Koulun arkea ovat myös leirikoulu- ja opintomatkat Venäjälle, erilaiset kansainväliset projektit ja lukuisat venäläisten koululaisten ja taiteilijoiden esiintymiset lukuvuoden aikana.

Esiopetus

Esikoulu tarjoaa lapselle mahdollisuuden tutustua suomen ja venäjän kieleen ja kulttuuriin leikin, luovan itseilmaisun ja positiivisen vuorovaikutuksen kautta. Esikoulun kaksikielisessä ympäristössä oman äidinkielen vahvan tukemisen lisäksi lapset oppivat huomaamattaan paljon itselleen vierasta kieltä ja kulttuuria.

Perusopetus

Suomalais-venäläisessä koulussa oppilaat saavuttavat hyvän venäjän kielen taidon ja venäläisen kulttuurin tuntemuksen. Koulun turvallisessa kaksikielisessä kouluyhteisössä oppilas kehittyy oppijana ja ihmisenä sekä oppii suvaitsemaan erilaisuutta ja arvostamaan oman kulttuurinsa lisäksi myös vieraita kulttuureja.

Lukio

Lukiossa noudatetaan valtakunnallisia lukion opetussuunnitelman perusteita paitsi venäjän kielessä, jossa oppimäärä on valtakunnallista laajempi.

Lukiossamme on vuosittain 45 aloituspaikkaa. Tämä mahdollistaa pienet opetusryhmät, yksilöllisen opetuksen ja tehokkaan ohjauksen. Mikäli A-venäjän opiskelija suorittaa kaikki 12 kurssia venäjää, hän voi vähentää pakollisista kursseista kahdeksan kurssia. Lukioomme voi hakea B3-linjalle myös ilman aiempia opintoja venäjän kielessä.