Iltapäivätoiminta (koululaisten 1. ja 2. lk)

Suomalais-venäläinen koulu järjestää koululaisten iltapäivätoimintaa 1. ja 2. luokkalaisille koulupäivän jälkeen klo 11.45 – 17.00. Iltapäivätoiminta on mukavaa ja monipuolista tekemistä turvallisessa ympäristössä. Toiminnasta vastaavat koulutetut iltapäivätoiminnan ohjaajat. Iltapäivätoiminnan aikana lapselle tarjotaan välipala.

Välipalalista vk 21

Välipalalista vk 22

Iltapäivätoiminnan ohjaaja p. 0295 332 429

HAKEMINEN ILTAPÄIVÄTOIMINTAAN

Hakeminen ja lisätietoja koululaisten iltapäivätoiminnasta

Lisätietoa tästä

Jos sinulla ei ole vielä aiempaa yv-koulujen wilma-tunnusta, tässä ohjeet uuden tunnuksen tekemiseen:

Suomeksi – Suomi.fi -tunnistautumisen avulla

Venäjäksi – Suomi.fi-tunnistautumisen avulla

ILTAPÄIVÄTOIMINTAPAIKAN IRTISANOMINEN

Lapsen iltapäivätoiminnan lopettamisesta on aina tehtävä irtisanomislomake Helsingin kaupungille sekä palveluntuottajalle (koululle).
Irtisanomislomake Helsingin kaupunki;

Irtisanominen -> tästä

Lomake toimitetaan osoitteeseen;

Helsingin kaupunki
Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala
Iltapäivätoiminta, PL 51300
00099 HELSINGIN KAUPUNKI

Sähköpostiosoite: iltapaivatoiminta@hel.fi
Käyntiosoite: Töysänkatu 2 D, 00510 Helsinki

Irtisanomislomake palveluntuottaja (koulu);
Ilmoitus muutoksesta tai irtisanomisesta koululaisten iltpvätoiminnassa

Samalla lomakkeella voidaan ilmoittaa myös hoitoaika muutoksesta. Lomake toimitetaan palveluntuottajan (koulun) iltapäivätoiminnan ohjaajalle Svetlana Koloskovalle.

Lomakkeessa ilmoitetaan, miten lapsi on hoidossa irtisanomiskuukautena. Mikäli lapsi ei osallistu iltapäivähoitoon irtisanomiskuukauden aikana, peritään puolen kuukauden asiakasmaksu. Lapsen osallistuessa hoitoon peritään koko kuukauden asiakasmaksu.

Irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Esimerkiksi jos paikka irtisanotaan 6.10. irtisanominen astuu voimaa 1.12. Asiakasmaksu peritään tässä tapauksessa loka- ja marraskuulta.