Opiskelijakunta

Opiskelijakunnan tehtävänä on tuoda opiskelijoiden näkökulmaa kouluelämään, edistää hyvää kouluviihtyvyyttä sekä antaa mahdollisuus harjoitella yhteisten asioiden hoitamista. Lukion opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki lukiolaiset. Lukion opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja on Minka Taalas. Opiskelijakunnan ohjaavana opettajana toimii Sanna Koivuranta.