Opiskelijakunta

Opiskelijakunnan tehtävänä on tuoda opiskelijoiden näkökulmaa kouluelämään, edistää hyvää kouluviihtyvyyttä sekä antaa mahdollisuus harjoitella yhteisten asioiden hoitamista. Lukion opiskelijakuntaan kuuluvat kaikki lukiolaiset. Lukion opiskelijakunnan hallituksen puheenjohtaja on lukuvuonna 2022 – 2023 Aku Hartonen. Opiskelijakunnan ohjaavana opettajana toimii Sanna Koivuranta.