Opinto-opas

Opinto-oppaan tehtävä on auttaa sinua lukio-opintojen suunnittelussa ja suorittamisessa. Lukiossa opiskelu antaa sinulle paljon valinnanvapautta, mutta vaatii samalla myös vastuunottoa.

Opas sisältää keskeiset perustiedot lukion suorittamisesta: lukion tuntijaon, vuosittaisen opintosuunnitelmaehdotuksen, kurssikuvaukset ja -kirjat sekä tärkeää tietoa lukiomme käytänteistä ja säännöistä. Perehdy siis oppaaseesi huolella!

Lukion opinto-opas 2021-2022 LOPS2021 (ryhmä 10)

Lukion opinto-opas 2021 – 2022 LOPS2016 (11 – 13 ryhmät)