Opinto-opas

Opinto-oppaan tehtävä on auttaa sinua lukio-opintojen suunnittelussa ja suorittamisessa. Lukiossa opiskelu antaa sinulle paljon valinnan vapautta, mutta vaatii samalla myös vastuunottoa.

Opas sisältää keskeiset perustiedot lukion suorittamisesta:  tietoa opintojen suunnittelusta, opintojaksojen suorittamisesta, opiskelijahuollon palveluista, ylioppilastutkinnosta, käytettävistä oppikirjoista sekä lukiomme käytänteistä ja säännöistä. Perehdy siis oppaaseesi huolella!

LOPS 2021 Lukion opinto-opas lukuvuosi 2022 – 2023 (ryhmät 10 – 11)

LOPS 2016 Lukion opinto-opas lukuvuosi 2022-2023 (ryhmät 12 – 13)