Perusopetus

Suomalais-venäläisessä koulussa oppilaat saavuttavat hyvän venäjän kielen taidon ja venäläisen kulttuurin tuntemuksen. Koulun turvallisessa kaksikielisessä kouluyhteisössä oppilas kehittyy oppijana ja ihmisenä sekä oppii suvaitsemaan erilaisuutta ja arvostamaan oman kulttuurinsa lisäksi myös vieraita kulttuureja.