Kansainvälisyys ja yhteistyö

Leirikoulu- ja opintomatkat:

Suomalais-venäläisen koulun oppilaat pääsevät osallistumaan leirikoulu-, kulttuuri- ja opintomatkoihin alakoulussa, yläkoulussa ja lukiossa. Viimeisen kahden vuoden aikana, kun matkustaminen on taas koronavuosien jälkeen mahdollista, on järjestetty matkoja niin koti-Suomessa kuin Baltian maihin ja Tšekkiin. Tulevaisuudessa edellä mainittujen kohteiden lisäksi mahdollisia ovat myös muut Euroopan maat.

Tämän hetken suunnitelmissa on seuraavanlaisia matkoja:

Leirikoulumatka Viroon:

Perusopetuksen viidennellä tai kuudennella luokalla tehdään leirikoulumatka Viroon. Mukaan voi lähteä myös huoltajia. Matkalla tutustutaan kohdemaan kulttuuriin, Tallinnan nähtävyyksiin ja käydään ystävyyskoulussa. Matka voi olla osana monialaista oppimiskokonaisuutta. Matkan suunnittelu ja valmistautuminen toteutetaan useiden eri oppiaineiden tunneilla, mm. ympäristöopissa, historiassa sekä eri kielten tunneilla.

Kulttuurimatka Viroon/Latviaan:

Perusopetuksen kahdeksannella tai yhdeksännellä luokalla oppilaat tutustuvat Baltian maista erityisesti Latviaan, sen historiaan, pääkaupunkiin Riikaan ja sen vieressä sijaitsevaan kylpyläkaupunki Jurmalaan. Matkan aikana voidaan vierailla ystävyyskoulussa, jossakin yrityksessä tai esimerkiksi uutistoimituksessa. Mukaan voi lähteä myös huoltajia. Matka voi olla osana monialaista oppimiskokonaisuutta. Matkan suunnittelu ja valmistautuminen toteutetaan useiden eri oppiaineiden tunneilla, mm. kielten ja historian tunneilla.

Opintomatka Tallinnaan lukiolaisille:

Lukion ensimmäisen vuoden opiskelijat voivat lähteä syyslukukaudella opintomatkalle Tallinnaan. Matkan aikana voi luontevasti tutustua uusiin opiskelukavereihin. Matkaohjelmassa on mm. nähtävyyksien tai museoiden tutkimista, ystävyyskouluvierailu ja kulttuuri- ja/tai urheiluohjelmaa illalla. Matka ja siihen liittyvät tehtävät ovat opintosuoritus (teemaopinnot)toistaiseksi nimellä Minun Pietarini).

Kieli- ja kulttuurimatka lukiolaisille:

Lukion toisen vuoden opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua noin viikon pituiselle kieli-ja kulttuurimatkalle Prahassa tai mahdollisesti jossakin muussa Euroopan kohteessa. Matkasta saa soveltavan opintojakson (toistaiseksi nimellä Osallisena arjessa –opintojakso). Matkan aikana opiskellaan venäjää syntyperäisen opettajan johdolla mahdollisuuksien mukaan tasoryhmissä, tutustutaan kohteen nähtävyyksiin yhdessä sekä oman valinnan mukaan, osallistutaan tilaisuuksiin paikallisten nuorten kanssa sekä tehdään yritys- tai kulttuurivierailuja.

Comenius:

Comenius-ohjelma on osa Euroopan unionin Elinikäisen oppimisen ohjelmaa. Se on tarkoitettu kaikille kouluyhteisöön kuuluville: oppilaille, opettajille ja muulle opetusalan henkilöstölle. Ohjelmassa tuetaan oppilaitosten projektiyhteistyötä, yksilöllistä liikkuvuutta sekä verkostoitumista.

Suomalais-venäläisen koulu on osallistunut useisiin Comenius-projekteihin:

· 2002 – 2005 Awareness and responsibility in Multicultural Europe projekti. Projektissa nuoret pohtivat yhdessä, mikä merkitys tehdyillä valinnoilla on itselle, muille ja ympäristölle.

· 2007 – 2009 Suomalais-venäläinen koulu koordinoi EPSILON (European Parliament Simulation: Improving Learning Organized Negoatiation) projektia, jonka tavoitteena oli aktivoida nuoria seuraamaan kansallista ja kansainvälistä politiikkaa.

· 2009 – 2010 yhteistyötä Comenius-hankkeeseen osallistuneiden koulujen kanssa on jatkettu mm. opiskelijavaihdon puitteissa.

· 2009 – 2010 koulussa oli Comenius apuopettaja Sloveniasta.

· 2009-2011 9. luokkien ja lukion oppilaat osallistuivat Comenius-projektiin, jonka teemana ovat venäjän kielen opetusmenetelmät ja oppimateriaalit.

· 2014-2015 osallistuttiin Nordplus projektiin, jossa opettajat tutustuivat yhdessä muiden pohjoismaalaisten opettajien kanssa opetuksen sähköisiin mahdollisuuksiin eri kielissä.

UNESCO-toiminta:

Unesco Member of the Associated Schools Network

Suomalais-venäläinen koulu on toiminut Unesco-kouluna vuodesta 1980. Unescon peruskirjan mukaan Unescon päämääränä on edistää rauhaa ja turvallisuutta edesauttamalla kansojen välistä yhteistyötä koulutuksen, tieteen ja kulttuurin alalla. Pyrkimyksenä on edistää oikeudenmukaisuutta, laillisuutta, ihmisoikeuksia ja perusvapauksia riippumatta ihon väristä, sukupuolesta, kielestä tai uskonnosta. Toteuttaakseen näitä ajatuksia käytännössä Unesco käynnisti vuonna 1953 ASPnet-kouluverkoston.

Unesco-kouluverkoston toiminnan keskeisiä teemoja ovat maailmankansalaisuus ja kestävä kehitys. Unesco-koulut tarjoavat ja kehittävät laadukasta koulutusta, joka edistää kestäviä elämäntapoja, ihmisoikeuksia, sukupuolten tasa-arvoa, rauhan ja väkivallattomuuden kulttuuria ja kulttuurien monimuotoisuuden arvostamista.

Suomalais-venäläinen koulu osallistuu aktiivisesti UNESCO ASPnet -kouluverkoston toimintaan, kuten yhteisiin kokouksiin, tapahtumiin ja seminaareihin. Koulumme on mukana Uudenmaan UNESCO-koulujen hankkeessa, jossa tavoitteena on tiivistää yhteistyötä ja luoda uusia, oppilaita ja opiskelijoita osallistavia toimintatapoja. Suomalais-venäläinen koulu on mukana Yhteinen Itämeri –hankkeessa, joka on osa UNESCO-koulutoimintaa.

Koulussa vietetään YK:n eri teemapäiviä ja -viikkoja, kuten YK:n päivä, lapsen oikeuksien päivä ja viikko, filosofiapäivä ja maailman vesipäivä. Koulun jokavuotisista toiminnoista Nälkäpäiväkeräys, Taksvärkki ja malli-YK ovat osa Unesco-koulutoimintaa.

Erasmus+Euroopan unionin osarahoittama

Koululle myönnettiin hakemuksen perusteella  Opetushallituksen koordinoima Erasmus+- akkreditointi.

Tämä tarkoittaa sitä, että olemme sitoutuneet strategisesti kehittämään kansainvälistä yhteistyötä 1.2.24-31.12.27 välisenä aikana.

Suunnitelmiimme kuuluu edistää muun muassa ekologisesti ja sosiaalisesti kestävää kehitystä ja

kansainvälisyystaitoja eurooppalaisten, ja niin ikään akkreditoitujen,  yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Lähitulevaisuudessa  Erasmus-rahoituksen avulla toteutetaan erilaisia liikkuvuustoimintoja eli matkoja sekä opettajavaihdon että- oppilas- ja opiskelijavaihdon merkeissä muun muassa Saksaan, Baltian maihin ja mahdollisesti myös Ranskaan.  Suunnitelmistamme kerrotaan myöhemmin tarkemmin.

Suomalais-venäläisen koulun kannatusyhdistys:

Kannatusyhdistyksen tarkoituksena on kaikin tavoin tukea ja edistää Suomalais-venäläisen koulun toimintaa. Kannatusyhdistys auttaa koulua järjestämään venäläisten koululaisten konsertteja ja vierailuja. Se tukee myös oppilaiden venäjänkielistä harrastus- ja vapaa-ajan toimintaa ja ylläpitää yhteyttä vanhempiin, entisiin oppilaisiin ja koulua lähellä oleviin sidosryhmiin. Kannatusyhdistyksellä on kolme venäjänkielistä päiväkotia, Kalinka koulun naapuritontilla ja Teremok sekä Matrjoshka Vantaalla.

Päiväkoti Kalinka:

Päiväkoti Kalinka ja koulu pyrkivät yhteisellä toiminnallaan edistämään venäjänkielistä varhaiskasvatusta. Yhteistä toimintaa ja vierailuja on toteutettu erityisesti esiopetuksessa.

Suomi-Venäjä –seura:

Suomi-Venäjä –seura on tärkeä yhteistyökumppani venäjän kielen ja kulttuurin edistämiseksi Suomessa. Suomalais-venäläinen koulu osallistuu vuosittain seuran järjestämiin tapahtumiin ja kilpailuihin.

Suomen venäjänopettajat ry:

Suomalais-venäläinen koulu osallistuu Suomen venäjänopettajien järjestämiin koulutustilaisuuksiin sekä seuraa aktiivisesti Suomen venäjänopettajien tapahtumia. Haemme myös mahdollisia stipendejä ja osallistumme erilaisiin Suomen venäjänopettajien kilpailuihin ja tapahtumiin.

Yhteistyö eri koulujen kanssa:

Valtakunnallisena venäjän kielen ja kulttuurin opetus- ja oppimiskeskuksena koulu on verkottunut monien yhteistyökumppaneiden kanssa.

Koulu tekee yhteistyötä muiden kielikoulujen, Helsingissä erityisesti Helsingin ranskalais-suomalaisen koulun ja Helsingin Suomalaisen yhteiskoulun, sekä muualla Suomessa Itä-Suomen suomalais-venäläisen koulun kanssa. Yhteistyötä tehdään myös muiden venäjän opetusta järjestävien koulujen kanssa Suomessa, mm. järjestämällä venäjän kielen teemapäiviä ja kilpailuja.

Koulu vastaanottaa erityisesti venäjän kielen, mutta myös muiden aineiden opetusharjoittelijoita Helsingin yliopiston opettajankoulutuslaitokselta ja muista yliopistoista.

Suomalais-venäläisellä koululla on useita ystävyyskouluja muun muassa Baltian maissa ja muualla Euroopassa.