Oppilaskunta

Oppilaskunnan tehtävänä on tuoda oppilaiden näkökulmaa kouluelämään, edistää hyvää kouluviihtyvyyttä sekä antaa mahdollisuus harjoitella yhteisten asioiden hoitamista. Koulun oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Peruskoulussa toimivat alakoulun (luokat 1–5) ja yläkoulun (luokat 6–9) oppilaskunnat. Alakoulun oppilaskunnan hallituksen puheenjohtaja on Nikolai Nurmela ja yläkoulun oppilaskunnan hallituksen puheenjohtajana Lara Lindsten. Yläkoulun oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii Sanna Koivuranta.