Oppilaskunta

Oppilaskunnan tehtävänä on tuoda oppilaiden näkökulmaa kouluelämään, edistää hyvää kouluviihtyvyyttä sekä antaa mahdollisuus harjoitella yhteisten asioiden hoitamista. Koulun oppilaskuntaan kuuluvat kaikki koulun oppilaat. Peruskoulussa toimivat alakoulun (luokat 1–5) ja yläkoulun (luokat 6–9) oppilaskunnat. Yläkoulun oppilaskunnan ohjaavana opettajana toimii Sanna Koivuranta.