Lukio

 

Suomalais-venäläisen koulun lukiossa noudatetaan valtakunnallista lukion opetussuunnitelmaa. Poikkeuksen muodostaa venäjän kieli, josta on tavallista laajempi kurssitarjonta sekä A-venäjän että B3-venäjän linjoilla. Opiskelijoilla on suurempi mahdollisuus valinnaisuuteen muiden oppiaineiden pakollisissa kursseissa, mikäli he suorittavat kaikki 12 venäjän kielen kurssia.

Lukion uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön syksyllä 2016. Yleissivistävien opintojen lisäksi lukion  opiskelijat voivat halutessaan suorittaa eri tiedonaloja yhdistäviä teemaopintoja sekä eri taiteenaloja yhdistäviä taiteiden välisiä kursseja.

Koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit lisäävät opintojen valinnaisuutta ja tukevat SVK:n lukion erityistehtävää. Lukuvuonna 2020–2021 lukiossa toteutuivat soveltavat kurssit Minun Pietarini, Elämyksiä venäläisestä kulttuurista Moskovassa, Taitava kokki -kurssi, Venäjän yritysmaailma -kurssi, kuvataidetyöpaja, bändi- ja laulupaja, matematiikan tukikurssi ja Vanhojen tanssit.

Lukio-opiskelun ja ylioppilastutkinnon digitalisaatio sekä uuden opetussuunnitelman käyttöönotto ovat olleet lukiossa edellisten lukuvuosien keskeisiä teemoja. Kuluvana lukuvuonna lukiossa valmistaudutaan lukiouudistukseen, tehdään uutta opetussuunnitelmaa (LOPS2021) sekä edistetään opiskelijoiden hyvinvointia ja jaksamista.

Lukiolaiset osallistuvat lukuvuoden aikana opintomatkoille muun muassa Pietariin, Moskovaan ja Tukholmaan, mikäli epidemiatilanne sen sallii.