Lukio

 

Suomalais-venäläisen koulun lukiossa noudatetaan valtakunnallista lukion opetussuunnitelmaa. Poikkeuksen muodostaa venäjän kieli, josta on tavallista laajempi opintojaksotarjonta sekä A-venäjän että B3-venäjän linjoilla. Opiskelijoilla on suurempi mahdollisuus valinnaisuuteen muiden oppiaineiden pakollisissa opinnoissa, mikäli he suorittavat kaikki 24 opintopistettä venäjän kielen opintoja.

Lukion uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön syksyllä 2021. Tänä lukuvuonna lukiossa keskitytään opiskelijoiden hyvinvoinnin ja vuorovaikutuksen lisäämiseen.

Valinnaiset opintojaksot ja koulukohtaiset syventävät ja soveltavat kurssit lisäävät opintojen valinnaisuutta ja tukevat SVK:n lukion erityistehtävää. Lukuvuonna 2022–2023 lukiossa toteutuvat seuraavat valinnaiset opintojaksot / soveltavat kurssit: Liikevenäjä,  Venäjän ja Neuvostoliiton historia, Opiskelijaelämää omassa kodissa (kotitalous), matematiikan tukikurssi ja Vanhojen tanssit.

Opintomatkoja ulkomaille järjestetään lukuvuonna 2022–2023 Baltian maihin ja muualle Eurooppaan.