Ainevalintakortti

Opintojen alussa laaditaan oma opinto-ohjelman koko lukion ajaksi. Valinnat tehdään ainevalintakorttiin. Korttiin merkitään ne pakolliset, syventävät ja soveltavat kurssit, jotka aikoo suorittaa lukiossa. Siitä voi seurata opintojen etenemistä, ja se auttaa kurssimuutosten teossa.

Ainevalintakortti LOPS2016 (11-13 ryhmät)

LUKION AINEVALINTAKORTTI LOPS2021 (10 ryhmä)