Ainevalintakortti

Opintojen alussa laaditaan oma opinto-ohjelma koko lukion ajaksi. Valinnat tehdään ainevalintakorttiin. Korttiin merkitään ne pakolliset ja valinnaiset opintojaksot, jotka opiskelija aikoo suorittaa lukiossa. Ainevalintakortista voi seurata omien opintojen etenemistä. Muutokset ainevalintoihin tehdään opinto-ohjaajan luona.

LUKION AINEVALINTAKORTTI LOPS 2021 (10-11 ryhmät)

AINEVALINTAKORTTI LOPS 2016 (ryhmät 12 – 13)

Oheisesta tiedostosta näet opintojaksojen laajuudet. Lukion päättötodistuksen saadakseen opiskelijan on suoritettava pakolliset opintojaksot ja riittävä määrä valinnaisia opintojaksoja. Lukio-opintojen laajuus on vähintään 150 opintopistettä.

Opintojaksojen laajuudet LOPS2021