Esikoulu ja iltapäivähoito

ESIKOULU JA ILTAPÄIVÄHOITO

Suomalais-venäläisen koulun esiopetus-esittely 

Esikouluun ja iltapäivähoitoon haetaan ensisijaisesti sähköisesti
Hae tästä

Lukuvuoden 2021 – 2022 hakuaika päättyy 22.1.2021.

Lisätietoja saat esikoulun ohjaavalta opettajalta Lotta Simolalta p. 0295 332 430

SOVELTUVUUSKOE

Soveltuvuuskoetta esiopetukseen ei keväällä 2021 järjestetä yhä jatkuvan koronapandemian takia. Asia käsiteltiin Suomalais-venäläisen johtokunnan kokouksessa 10.11.2020.
Esiopetukseen valinnan perusteena käytetään seuraavia kriteereitä, mikäli lapsia on enemmän kuin voidaan ottaa ilmoitetussa järjestyksessä

– koulussa jo opiskelevien sisarukset
– Suomalais-venäläisen koulun kannatusyhdistyksen ylläpitämistä päiväkodeista tulevat lapset
– arvonta.

PÄÄTÖS OPPILAAKSIOTOSTA ESIKOULUUN JA ILTAPÄIVÄHOITOON

Päätös lapsen ottamisesta esikouluun ja iltapäivähoitoon lähetetään sähköpostilla huoltajille. Päätöksessä pyydämme vahvistamaan lapsenne tulon esiopetukseen ja iltapäivähoitoon.
Esikoulun ja iltapäivähoidon aloittamiseen liittyvissä käytännön asioissa voitte olla suoraan yhteydessä esikoulun ohjaavaan opettajaan.

ILTAPÄIVÄHOITO

Suomalais-venäläinen koulu järjestää esikoululaisille maksullisen iltapäivähoidon klo 13.15 – 17.00 esikoulun tiloissa. Ohjaajat ottavat lapset vastuulleen heidän omissa luokissaan klo 13.15. Yhteydenotot esikoulun ohjaava opettaja Lotta Simola p. 0295 332 430. Ohjaajat tavoittaa numerosta p. 0295 332 422 (klo 13.15 – 17.00).
Iltapäivähoitoon osallistumisesta tehdään aina koulun kanssa sopimus.

Hakuaika iltapäivätoimintaan on: 22.3- 23.4 .2021

SOPIMUS ESIKOULUN ILTAPÄIVÄHOIDOSTA 2020-2021

Sopimuksia saa myös esikoulusta ja koulun kansliasta. Sopimus toimitetaan esikoulun ohjaavalle opettajalle.

Iltapäivähoidon asiakasmaksut lukuvuonna 2020-2021
• 90 eur/kk, jos hoitoaika päättyy klo 15.15 (70 eur/kk sisaralennus)
• 140 eur/kk, jos hoitoaika päättyy klo 17.00 (120 eur/kk sisaralennus)

ILTAPÄIVÄHOIDON IRTISANOMINEN

Irtisanomisesta tulee tehdä irtisanomisilmoitus.
Ilmoitus muutoksesta tai irtisanomisesta esikoulun iltpvähoidossa kaavake
Samalla lomakkeella voidaan ilmoittaa myös hoitoaika muutoksesta ja perheen tuloissa tapahtuneesta muutoksesta (vaatii liitteeksi selvityksen tuloista). Lomake toimitetaan esikoulun ohjaavalle opettajalle.

Lomakkeessa ilmoitetaan, miten lapsi on hoidossa irtisanomiskuukautena. Mikäli lapsi ei osallistu iltapäivähoitoon irtisanomiskuukauden aikana, peritään puolen kuukauden asiakasmaksu. Lapsen osallistuessa hoitoon peritään koko kuukauden asiakasmaksu.

Irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Esimerkiksi jos paikka irtisanotaan 6.10. irtisanominen astuu voimaan 1.12. Asiakasmaksu peritään tässä tapauksessa loka- ja marraskuulta.

Дошкольное образование: основная программа, а также присмотр и уход
ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС
Для подачи заявления о приёме в подготовительный класс в рамках основной программы и/или с целью присмотра и ухода используется единый бланк заявления.
Бланк заявления Hakemus esiopetukseen

Бланк заявления можно также получить у воспитателей подготовительного класса либо в канцелярии. Срок подачи заявлений на 2020-2021 учебный год истек. Тем не менее вы можете обратиться в школу для предоставления места в подготовительном классе. Для этого необходимо передать заполненный бланк заявления в канцелярию школы Санне Риннекоски либо отправить электронное заявление по адресу: sanna.rinnekoski@svk-edu.fi

Срок подачи заявления на 2021- 2022 учебный год 22-ое января 2021.

За дополнительной информацией можно обращаться к старшему воспитателю Лотте Симола по тел. 0295 332 430.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ
По окончании срока подачи заявлений либо после поступления заявления всех заявителей приглашают на вступительный тест. Приглашение отправляется родителям (законным представителям) по электронной почте.

Следуюший вступительный тест состоится 13-ое февраля 2021.

РЕШЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ КЛАСС (и ГПД)
Решение о зачислении ребёнка в подготовительный класс, в рамках основной программы и/или с целью присмотра и ухода, отправляется родителям (законным представителям) по электронной почте. По всем вопросам, связанным с организацией учебного процесса и деятельностью подготовительного класса, можно обращаться к старшему воспитателю Лотте Симола по тел. 0295 332 430.

ПРИСМОТР И УХОД ЗА РЕБЕНКОМ ПОСЛЕ ОСНОВНОЙ ПРОГРАММЫ

Присмотр и уход за ребенком после основной программы (далее группа продлённого дня в в помещении подготовительного класса, ГПД) осуществляется с 13:15 до 17:00 на платной основе. Вы можете связаться с воспитателем ГПД по тел. 0295 332 422 (13:15-17:00).
Зачисление ребенка в подготовительный класс с целью присмотра и ухода после основной программы оформляется в виде соглашения.
Бланк соглашения SOPIMUS ESIKOULUN ILTAPÄIVÄHOIDOSTA 2020-2021
Вы можете получить бланк соглашения в подготовительной школе либо в канцелярии школы. Заполненный бланк необходимо передать старшему воспитателю подготовительного класса.

Стоимость посещения занятий в 2020-2021 учебном году
– 90 евро/месяц – при посещении до 15:15 или
– 140 евро/месяц при посещении до 17:00
Детям из одной семьи предоставляется скидка в размере 20е на каждого ребенка в месяц.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОСЕЩЕНИЯ ГРУППЫ ПРОДЛЕННОГО ДНЯ

О прекращении посещения ГПД необходимо предоставить заявление. Бланк заявления
Ilmoitus muutoksesta tai irtisanomisesta esikoulun iltpvähoidossa kaavake

Тот же самый бланк заполняется в том случае, если время посещения ГПД меняется, а также в том случае, если доходы семьи изменились (необходимо приложить квитанцию о доходах).
Заполненный бланк заявления необходимо передать старшему воспитателю подготовительного класса.

В заявлении указывается, где будет находиться ребенок на момент прекращения посещения ГПД (в этот месяц). Если в это время ребенок не будет посещать ГПД с целью присмотра и ухода, взимается половина стоимости месячного посещения. Если же ребенок посещает ГПД, стоимость посещения соответствует месячной плате.

Период прекращения посещения ГПД составляет один календарный месяц. Например: дата прекращения посещения ГПД – 6.10. Решение о прекращении посещения вступает в силу 1.12. Таким образом, оплате подлежит как октябрь, так и ноябрь.