Esikoulu ja iltapäivähoito

ESIKOULUUN JA ILTAPÄIVÄHOITOON HAKEMINEN

Esikouluun ja iltapäivähoitoon haetaan samalla hakemuksella Hakemus esiopetukseen.
Hakulomakkeita saa myös esikoulusta ja koulun kansliasta.

Lukuvuoden 2020–2021 hakuaika päättyy 24.1.2020.
Täytä hakulomake ja palauta se Sanna Rinnekoskelle koulun kansliaan. Voit myös palauttaa sen sähköpostilla osoitteeseen sanna.rinnekoski@svk-edu.fi.

Lisätietoa saat esikoulun ohjaavalta opettajalta Lotta Simolalta puhelimitse, p. 029 533 2430

SOVELTUVUUSKOE

Hakuajan päätyttyä/hakemuksen saavuttua kaikki hakijat kutsutaan soveltuvuuskokeeseen.
Kutsu soveltuvuuskokeeseen postitetaan huoltajalle kotiin.
Seuraava esiopetuksen soveltuvuuskoe pidetään la 8.2.20.

PÄÄTÖS OPPILAAKSIOTOSTA ESIKOULUUN JA ILTAPÄIVÄHOITOON

Päätös lapsen ottamisesta esikouluun ja iltapäivähoitoon lukuvuodelle 2019-2020 postitetaan huoltajalle. Esikoulun ja iltapäivähoidon aloittamiseen liittyvissä käytännön asioissa huoltaja voi olla suoraan yhteydessä esikoulun ohj. opettajaan.

ILTAPÄIVÄHOITO

Suomalais-venäläinen koulu järjestää esikoululaisille maksullisen iltapäivähoidon klo 13.15-17.00 esikoulun tiloissa. Ohjaajat ottavat lapset vastuulleen heidän omissa luokissaan klo 13.15. Yhteydenotot esikoulun ohj. opettaja Lotta Simola puh. 0295 332 430. Ohjaajat tavoittaa numerosta 0295 332 422 (klo 13.15-17.00).
Iltapäivähoitoon osallistumisesta tehdään aina koulun kanssa SOPIMUS ESIKOULUN ILTAPÄIVÄHOIDOSTA 2019-2020. Sopimuksia saa myös esikoulusta ja koulun kansliasta. Sopimus toimitetaan esikoulun ohj. opettajalle.

Iltapäivähoidon asiakasmaksut lukuvuonna 2019-2020

• 90 €/kk, jos hoitoaika päättyy klo 15.15 (70€/kk sisaralennus)
• 140 €/kk, jos hoitoaika päättyy klo 17.00 (120€/kk sisaralennus)

ILTAPÄIVÄHOIDON IRTISANOMINEN

Irtisanomisesta tulee tehdä ohessa oleva Ilmoitus muutoksesta tai irtisanomisesta esikoulun iltpvähoidossa-lomake.
Samalla lomakkeella voidaan ilmoittaa myös hoitoaika muutoksesta ja hinta muutoksesta (vaatii selvityksen tuloista).
Lomake toimitetaan esikouluun esikoulun ohj. opettajalle.

Lomakkeessa ilmoitetaan, miten lapsi on hoidossa irtisanomiskuukautena. Jos lapsi on irtisanomiskuukautena hoidossa, veloitamme normaalisti koko asiakasmaksun. Jos lapsi taas ei ole hoidossa irtisanomiskuukautena veloitetaan vain puolet asiakasmaksusta.

Irtisanomisaika on yksi kalenterikuukausi. Esimerkiksi jos paikka irtisanotaan 6.10., irtisanominen astuu voimaan 1.12. Asiakasmaksu peritään tässä tapauksessa loka- ja marraskuulta.

Подготовительная школа и группа продлённого дня

ПОДАЧА ЗАЯВЛЕНИЯ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНУЮ ШКОЛУ И ГРУППУ ПРОДЛЁННОГО ДНЯ
Для подачи заявлений о приёме в подготовительную школу и группу продлённого дня используется один и тот же бланк. Прямая ссылка на электронный бланк заявления здесь Hakemus esiopetukseen suomeksi ja venäjäksi. Бумажный бланк заявления можно получить в подготовительной школе и канцелярии.
Срок подачи заявлений на 2019-2020 учебный год заканчивается 25.1.2019.
Подача заявлений в подготовительную школу и группу продлённого дня возможна и после установленного срока. В обоих случаях заявление подаётся в подготовительную школу или канцелярию.
Бумажное заявление можно отправить по адресу:

Suomalais-venäläinen koulu
Kanslia
Pelimannintie 16
00420 HELSINKI

Электронное заявление можно отправить в приложении по адресу: svk-kanslia@svk-edu.fi

ВСТУПИТЕЛЬНЫЙ ТЕСТ

По окончании срока подачи заявлений/после получения заявления всех заявителей приглашают на тестирование. Приглашение на вступительное тестирование отправляется родителям по почте на домашний адрес.
Следующее вступительное тестирование пройдёт в субботу 9.2.19.

РЕШЕНИЕ О ЗАЧИСЛЕНИИ В ПОДГОТОВИТЕЛЬНУЮ ШКОЛУ И ГРУППУ ПРОДЛЁННОГО ДНЯ

Решение о зачислении ребёнка в подготовительную школу и группу продлённого дня на 2019-2020 учебный год отправляется родителям по почте. По вопросам организации учебного процесса и деятельности группы продлённого дня родители могут обратиться к заведующей подготовительной школы Лотте Симола тел. 0295 332 430.

ГРУППА ПРОДЛЁННОГО ДНЯ

Группа продлённого дня (ГПД) в подготовительной школе работает во внеурочное время с 13.15 до 17.00. Воспитатели ГПД принимают детей в своих классах в 13.15. Контактный телефон воспитателей группы продлённого дня 0295 332 422 с 13.15 до 17.00.
Заявление о зачислении ребёнка в группу продлённого дня подаётся заведующей подготовительной школы. Прямая ссылка на бланк заявления здесь SOPIMUS ESIKOULUN ILTAPÄIVÄHOIDOSTA 2019-2020.
Бумажный бланк заявления можно также получить в подготовительной школе или канцелярии.
Стоимость пребывания школьников в группе продлённого дня на 2019-2020 учебный год

• 90 €/ежемесячно, время пребывания до 15.15 (70€/ежемесячно, скидка для родных братьев и сестёр)
• 140 €/ежемесячно, время пребывания до 17.00 (120€/ежемесячно, скидка для родных братьев и сестёр)

Заявление об отказе посещения группы продлённого дня

Заявление об отказе посещения группы продлённого дня во время учебного года подаётся в бумажном виде заведующей подготовительной школы. Прямая ссылка на бланк заявления здесь Ilmoitus muutoksesta tai irtisanomisesta esikoulun iltpvähoidossa kaavake
В заявлении можно также указать изменения времени пребывания ребёнка в группе и стоимости услуг (требуется подтверждение размера дохода).