Opinto-ohjaus

OPINTO-OHJAUS SUOMALAIS-VENÄLÄISEN KOULUN LUKIOSSA

Lukion opinto-ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijaa opinnoissa koko lukiopolun ajan ja varmistaa, että opiskelijalla on tarpeelliset tiedot ja taidot hänen siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään. Ohjauksen lähtökohtana ovat opiskelijan yksilölliset ohjaustarpeet. Opiskelijaa pyritään ohjaamaan vastuullisuuteen siten, että hän pystyy suunnittelemaan ja noudattamaan omaa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaansa, tunnistamaan opiskeluunsa liittyviä ongelmia ja etsimään apua näihin haasteisiin.

Lukio-opiskelijoiden ohjaamiseen osallistuvat kaikki lukiomme opettajat. Opinto-ohjaaja vastaa ohjauksen koordinoimisesta. Opinto-ohjausta järjestetään henkilökohtaisena ohjauksena, pienryhmäohjauksena ja opinto-ohjauksen kursseina oppitunneilla. Lukion pakolliset opinto-ohjauksen kurssit OP01 ja OP02 jakautuvat kaikille kolmelle lukiovuodelle.

Opiskelija voi tulla juttelemaan opinto-ohjaajan kanssa mistä tahansa opiskeluun tai elämään liittyvistä asioista. Opiskelija voi tulla suoraan tai varata etukäteen ajan esimerkiksi Wilma-viestillä.

Opinto-ohjaaja

Jasmi Salmi
jasmi.salmi@svk-edu.fi
puh. 0295 332 413

Hyödyllisiä sivustoja:

Ylioppilastutkinto:

Abitreenit

Ylioppilastutkintolautakunta

Jatko-opinnot ja ammatinvalinta:

Opintopolku

AVOammatinvalintatesti

Ammattinetti

Kunkoululoppuu

Töissä.fi

Kela