OPS

Suomalais-venäläinen koulu järjestää yhden lukuvuoden mittaista esiopetusta. Opetus toteutetaan sille laaditun opetussuunnitelman mukaisesti. Esikoulun opetussuunnitelman on kirjoitettu valtakunnallisen esiopetuksen perusteiden pohjalta. Opetussuunnitelma on valmistettu yhteistyössä esiopetuksen henkilökunnan kanssa. Huoltajat voivat antaa palautetta esiopetuksesta vanhempainilloissa ja keskusteluissa opettajan kanssa. Palautetta voidaan kerätä myös kyselyillä. Palautetta hyödynnetään esiopetuksen kehittämisessä.

Suomalais-venäläisen koulun johtokunta on hyväksynyt opetussuunnitelman kokouksessaan 8.6.2016. Esiopetuksen opetussuunnitelma on otettu käyttöön 1.8.2016.

Esikoulun OPS