Tiedotteet

Hyvät huoltajat Valtioneuvoston asetuksen mukaisesti opetuksen järjestäjä voi tarjota kouluruokaa mahdollisuuksien mukaan myös etäopetuksen oppilaille. Opetuksen järjestäjät ovat hyvin erilaisessa asemassa tässä; on isoja kaupunkeja, pieniä kuntia ja yksittäisiä kouluja, kuten Suomalais-venäläinen koulu. Sen vuoksi sovelluksiakin kouluruoan tarjoamisessa etäopetuksessa oleville on yhtä paljon. Minulta on 
Lue lisää
Suomeksi Venäjäksi
Lue lisää
Hyvät huoltajat, oppilaat ja opiskelijat, Suomen hallitus on 30.3.2020 antanut uuden linjauksen, jonka mukaan lapset ja nuoret perusopetuksessa, lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa jatkavat kotona tapahtuvaa etäopiskelua koronavirusepidemian takia.Kotona tapahtuva etäopiskelu jatkuu keskeytyksettä 13.5.2020 saakka. Lähiopetuksessa olevat oppilaat Kaikki peruskoulun 1.–3. luokkien oppilaat voivat edelleen saada 
Lue lisää
Suomalais-venäläisen koulun lukion soveltuvuuskokeet yhteishaussa lukioon hakeville on peruttu koronavirusepidemian vuoksi. Soveltuvuuskokeet oli tarkoitus pitää 5.5.2020. Opiskelijat valitaan lukioon peruskoulun päättötodistuksen lukuaineiden keskiarvon perusteella. Lisätietoja antaa apulaisrehtori Sanna Torvikoski, puh. 0295 332 4040, sanna.torvikoski@svk-edu.fi    
Lue lisää
Lukion 4. jakson koeviikko 2020 opiskelijoille
Lue lisää
Venäjän kielen tasokoe / Итоговая контрольная работа Venäjän kielen taitotasotestin ajankohta on siirtynyt. Venäjän kielen taitotasotesti  (A-venäjän päättötesti) koulun ulkopuolisille järjestetään koulussamme mahdollisuuksin mukaan 15.5.2020. Testiin osallistuneet saavat todistuksen A-venäjän peruskoulun oppimäärän osaamisesta kielitaidon eri osa-alueilla. Venäjän kielen arvosanan merkitsemisestä oppilaan päättötodistukseen päättää oppilaan oma 
Lue lisää
Valtioneuvoston päätöksellä lähiopetus perusopetuksessa ja lukiossa keskeytetään. Esiopetus ja luokkien 1-3 lähiopetusta järjestetään lapsille, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Kotiin jäävän oppilaan koulutyön ohjeet lähetetään Wilmassa.  Etäopetusta annetaan 18.3.-13.5.2020. Opettajat ohjeistavat opetusryhmät Wilman kautta. Opetuksessa käytetään Google Classroomia ja muita sähköisiä oppimisalustoja.   Ylioppilaskirjoitukset jatkuvat Ylioppilastutkintolautakunnan 
Lue lisää
YLIOPPILASKOKEIDEN AIKATAULU ON MUUTTUNUT Tärkeä tiedote ylioppilaskokeiden aikataulusta: Koronavirusepidemian vuoksi yo-kokeiden aikataulu on muuttunut. Molemmat reaalikokeet ovat aikaistuneet viikolla, eli kaikki jäljellä olevat yo-kokeet kirjoitetaan koulussamme saman viikon aikana. Uusi aikataulu kevään ylioppilastutkinnon jäljellä oleville koepäiville on: ma 16.3: toinen kotimainen kieli, pitkä ja keskipitkä oppimäärä 
Lue lisää
ABIEN SUULLISET TENTIT Kevät 2020
Lue lisää
Suomalais-venäläisessa koulussa on avoinna kaksi virkaa: venäjän kielen ja venäjänkielisen opetuksen apulaisrehtorin virka ja esiluokanopettajan virka. Lisätiedot ja hakemukset: valtiolle.fi https://www.valtiolle.fi/fi-FI/ilmoitus?id=29-24-2020 https://www.valtiolle.fi/fi-FI/ilmoitus?id=29-23-2020
Lue lisää