Rehtorin tiedote 3.4.2020

Hyvät huoltajat, oppilaat ja opiskelijat,

Suomen hallitus on 30.3.2020 antanut uuden linjauksen, jonka mukaan lapset ja nuoret perusopetuksessa, lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa jatkavat kotona tapahtuvaa etäopiskelua koronavirusepidemian takia.Kotona tapahtuva etäopiskelu jatkuu keskeytyksettä 13.5.2020 saakka.

Lähiopetuksessa olevat oppilaat

Kaikki peruskoulun 1.–3. luokkien oppilaat voivat edelleen saada lähiopetusta koulun F-rakennuksessa (pikkukoulussa). Suosittelemme kuitenkin vahvasti, että 1.–3.-luokkalaiset jäävät kotiin etäopetukseen, jos se suinkin on mahdollista.

Kotiopiskelun tueksi

On tärkeää, että oppilailla säilyy edelleen päivittäinen rytmi oppimiseen. Koulupäivälle on hyvä valmistella päiväsuunnitelma ja ajoittaa opiskelu, ruokailu sekä taukojen ja liikuntahetkien pitäminen. Opettajien tehtävänä on opettaa, ohjata ja tukea kotona opiskelevien oppilaiden päivittäistä koulutyötä.  Etäopetusta toteutetaan sekä reaaliaikaisesti (suora verkkotapaaminen) että ei-reaaliaikaisesti (tallenne, tehtävä, Wilma-viesti). Opettajat ohjeistavat Wilman kautta oppilaat ja opiskelijat itsenäiseen tai ryhmämuotoiseen työskentelyyn. Oppimistilanteita ja -tehtäviä rakennetaan myös siten, että oppilaat kohtaavat toisensa ja voivat työskennellä yhdessä. Oppimistehtävät eivät edellytä huoltajien jatkuvaa ohjausta ja läsnäoloa. Voitte aina olla yhteydessä opettajaan ja kysyä neuvoa läksyihin ja verkko-oppimisympäristöihin liittyvissä kysymyksissä.

Jos on tarve käydä koululla noutamassa oppikirjoja tai muita tavaroita, vierailuajasta on sovittava etukäteen virastomestarin (puh. 0295 332 408) tai siviilipalvelushenkilön (puh. 0295 332 425) kanssa.

Kouluruokailusta

Koulun rehtoriin voi olla yhteydessä ruokailuun liittyvissä kysymyksissä.

Yhteydenpito oppilaisiin ja huoltajiin

Opettaja pitää yhteyttä oppilaisiin päivittäin. Jos oppilaaseen ei saada yhteyttä, koulun kuraattori tai psykologi lähettää huoltajille tekstiviestin oppilaan poissaolosta. Tähän tekstiviestiin on syytä vastata. Erityisen tärkeää näissä poikkeusoloissa on, että jokainen oppilas pysyy mukana opetuksessa.

Oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut käytettävissä
Koulujen ja lukioiden psykologit ja kuraattorit ovat tässä tilanteessa oppilaiden ja heidän huoltajiensa käytettävissä. Henkilökuntaan voi ottaa yhteyttä puhelimitse tai Wilman kautta ja tarvittaessa sopia tapaamisajan. Mahdollisuus yksilötapaamisiin pyritään turvaamaan kaikissa tilanteissa. Oppilashuollon henkilöstö palvelee perusopetuksen oppilaita ja huoltajia myös verkossa: jelppii.fi-sivuston chat on avoinna arkipäivisin klo 10.00 -16.00.

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palvelut

Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluja annetaan toistaiseksi omassa koulussa tai oppilaitoksessa. Yhteydenotot terveydenhoitajaan tulee ottaa ensisijaisesti puhelimitse tai sähköisen asioinnin kautta. Hengitystieoireisia ei hoideta koulu- tai opiskeluterveydenhuollossa eikä kouluun tai sovituille käynneille pidä tulla, jos oppilas tai opiskelija on sairaana tai hänellä on alkavia infektion oireita. Koulun tai oppilaitoksen terveydenhoitaja antaa neuvontaa toistaiseksi omassa puhelinnumerossaan. Mahdollisista muutoksista ilmoitetaan myöhemmin.

Arvioinnit ja kevätjuhlat

Tiedotamme myöhemmin, miten kevään arvioinnit suoritetaan lukuvuoden osalta. Samoin kevätjuhlien järjestämisestä tiedotamme myöhemmin.

Toivotamme teille voimia tässä haastavassa tilanteessa.

Tuula Väisänen, rehtori, puh. 0295 332 401, tuula.vaisanen@svk-edu.fi

Katri Barannik-Tolvanen, apulaisrehtori luokat 0 – 6, puh. 0295 332 403, katri.barannik-tolvanen@svk-edu.fi

Sanna Torvikoski, apulaisrehtori, yläkoulu ja lukio, puh. 0295 332 404, sanna.torvikoski@svk-edu.fi

Maarit Kaunisto, apulaisrehtori, venäjän kieli ja venäjänkielinen opetus, puh. 0295 332 402, maarit.kaunisto@svk-edu.fi

Уважаемые родители, а также учащиеся школ и других учебных заведений!

30 марта 2020 года правительство Финляндии приняло новую стратегию, согласно которой дети и подростки, которые учатся в школе, гимназии или профессиональном училище, должны продолжать дистанционное обучение на дому из-за эпидемии коронавируса

Дистанционное обучение на дому продолжится без перерывов до 13.05.2020.

Дети, которые продолжают ходить в школу

Все ученики 1–3-х классов могут по-прежнему посещать занятия в своей школе (корпус F, маленькая школа). Однако мы настоятельно рекомендуем оставлять их дома, если у вас есть такая возможность.

В помощь тем, кто находится на домашнем обучении

При обучении важно сохранить привычный для ребенка распорядок дня. Рекомендуем составить план учебного дня, включив в него уроки, обед, перерывы и короткие разминки. Задача преподавателей – учить, направлять и поддерживать учебный процесс на дому. Дистанционное обучение проводится как в режиме реального времени (онлайн видеоурок), так и другими средствами (записи, задания, сообщения в Wilma). Посредством сообщений в Wilma учителя помогают детям и подросткам работать самостоятельно или в группе.

Обучение строится таким образом, чтобы ученики видели друг друга и могли работать сообща. Родителям не нужно постоянно помогать ребенку выполнять задания и присутствовать при обучении. Если у вас есть вопросы о домашних заданиях или электронных средствах обучения, вы всегда можете связаться с учителем.

Если вы хотите прийти в школу за учебниками или другими учебными материалами, просьба заранее договориться по телефону 0295 332 408 (вактёр) или 0295 332 425.

Школьное питание

По вопросам, связанным с питанием, можно связаться c директором школы.

 Связь с учениками и родителями

Учитель ежедневно поддерживает связь с учениками. Если связаться не удается, школьный куратор или психолог отправляет родителям текстовое сообщение о том, что ребенок не выходит на связь. Пожалуйста, ответьте на это сообщение. В сложившихся непростых условиях особенно важно, чтобы каждый ученик продолжал учиться.

Услуги школьных психологов и кураторов
В сложившейся ситуации ученики и их родители могут обращаться за помощью к школьным психологам и кураторам. Это можно сделать по телефону или через Wilma, и при необходимости договориться о встрече. Цель состоит в том, чтобы обеспечить возможность индивидуальных встреч в любых ситуациях. Ученики и их родители (законные представители) могут обратиться к кураторам и психологам также через интернет посредством чата на сайте jelppii.fi, который работает с 10.00 до 16.00.

Медобслуживание школьников и студентов училищ

В настоящее время услуги здравоохранения для школьников и студентов училищ оказываются по месту учебы. Просим связываться со школьной медсестрой в первую очередь по телефону или посредством электронных сообщений. Если учащийся болен, или у него имеются симптомы начинающегося инфекционного заболевания, ему не следует приходить в школу на учебу и на запланированные встречи. Медперсонал учебных заведений не занимается лечением учащихся с симптомами респираторных заболеваний. В настоящее время медсестра учебного заведения консультирует по телефону. О возможных изменениях будет сообщено позднее.

Контрольные работы, экзамены и весенние праздники

О том, как будут проходить тесты и экзамены за текущий учебный год, мы сообщим позднее. Также позже будет сообщено о весенних праздничных мероприятиях.

Желаю вам сил в этой непростой ситуации.

Напоминаю, что информацию можно получить, например, посредством этих видео

https://www.youtube.com/watch?v=kbAg2xXS56k&list=PLSZqvoDfmsdks8vbGnyMEUqUdgfgqHnU2&index=2

С уважением,

Туула Вяйсянен, директор тел. 0295 332401

Катри Баранник Толванен, замдиректор, тел. 0295 332404

Санна Торвикоски, замдиректор, тел. 0295 332 403

Маарит Каунисто, замдиректор, тел.  0295 332 402

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *