Tiedotteet

Toimi näin kiusaamistilanteessa vanhemmat
Lue lisää
Suomeksi Venäjäksi
Lue lisää
Hyvät huoltajat, oppilaat ja opiskelijat, Suomen hallitus on 30.3.2020 antanut uuden linjauksen, jonka mukaan lapset ja nuoret perusopetuksessa, lukioissa ja ammatillisessa koulutuksessa jatkavat kotona tapahtuvaa etäopiskelua koronavirusepidemian takia.Kotona tapahtuva etäopiskelu jatkuu keskeytyksettä 13.5.2020 saakka. Lähiopetuksessa olevat oppilaat Kaikki peruskoulun 1.–3. luokkien oppilaat voivat edelleen saada 
Lue lisää
Valtioneuvoston päätöksellä lähiopetus perusopetuksessa ja lukiossa keskeytetään. Esiopetus ja luokkien 1-3 lähiopetusta järjestetään lapsille, joiden vanhemmat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla. Kotiin jäävän oppilaan koulutyön ohjeet lähetetään Wilmassa.  Etäopetusta annetaan 18.3.-13.5.2020. Opettajat ohjeistavat opetusryhmät Wilman kautta. Opetuksessa käytetään Google Classroomia ja muita sähköisiä oppimisalustoja.   Ylioppilaskirjoitukset jatkuvat Ylioppilastutkintolautakunnan 
Lue lisää
SVK:n peruskiven muuraustilaisuus 14.1.2020
Lue lisää