Uudisrakennushanke etenee
18.1.2019
Suomalais-venäläisen koulun uudet tilat tukevat yhteisöllisyyttä

Moderni, avoin ja yhteisöllinen oppimisympäristö rakentuu käyttäjiä kuunnellen. Opettajat ovat osallistuneet tiiviisti uuden koulun suunnitteluun jo kolmen vuoden ajan.

Suomalais-venäläinen koulu saa uudet tilat syksyllä 2021. Uudisrakennus on valmistuessaan Suomen ensimmäinen kaikki esi- ja perusopetuksen vuosiluokka-asteet ja lukion kattava, uuden opetussuunnitelman mukainen avoimen oppimisympäristön koulu. SVK:n tiloista vastaava Senaatti-kiinteistöt on suunnitellut uutta koulurakennusta vuodesta 2015 alkaen yhdessä koulun opettajien kanssa. Myös SVK:n oppilaat ovat osallistuneet uuden koulun visiointiin.
Alkuvuodesta 2018 Senaatti järjesti suunnittelukilpailun, josta seuloutui kesällä kaksi työtä jatkokehitykseen. Lokakuussa voittajaksi valittiin Arkkitehdit Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy:n (AFKS) ehdotus “Akkuna”, jossa oppimisympäristö koostuu yhteisöllisistä, avarista torialueista sekä suljetummista pienryhmä- ja aineopetustiloista. Suunnitelman tavoitteena on innostaa oppilaita yhteisöllisyyteen ja oppimiseen arkkitehtuurin keinoin. Koulurakennuksen avoimuus, luonnolliset materiaalit ja helppo tilallinen hahmotettavuus toimivat kehyksenä turvalliselle arjelle.
– Yhteisöllisyys on tässä se iso, kantava ajatus. Uusi koulu on kuin pikkukaupunki, jossa on iso keskustori ja kaupunginosia ympärillä. Opettaminen ei ole enää sitä, että luennoidaan ja annetaan tehtäviä, vaan oppiminen tapahtuu joustavasti. Tilan täytyy sopia näihin tarpeisiin, luonnehtii arkkitehti Jaakko Keppo AFKS:lta.
Avoimen tilan lisäksi uudessa koulussa on suljettuja pienryhmätiloja aineopetukseen.
– Pedagogiselta kannalta avoimessa oppimisympäristössä on tärkeää olla myös pienempiä, suljettuja tiloja pienryhmätyöskentelyyn ja keskittymistä vaativaan opiskeluun. Pienet suljetut tilat toimivat myös ääntä ohjaavina elementteinä, mikä parantaa tilan akustiikkaa, toteaa AFKS:n arkkitehti Maija Viljanen.
Virtuaalimalli konkretisoi suunnitelmia
SVK:n opettajat pääsivät joulukuussa tutustumaan koulun uusiin tiloihin arkkitehtien esittelemän virtuaalisen 3D-mallin avulla. Uuden koulun suunnittelussa alusta lähtien mukana olleet tekstiilityön lehtori Auli Kesker ja esiluokan ohjaava opettaja Lotta Simola odottavat jo innolla avoimeen oppimisympäristöön siirtymistä.
– Kolmiulotteisen mallin näkeminen teki suunnitelmasta konkreettisen ja helposti hahmotettavan. Taito- ja taideaineiden näkökulmasta muutto uusiin tiloihin ei tuo kovin radikaaleja muutoksia, sillä meillä opetus on aiemminkin ollut toiminnallista. Merkittävä parannus on kuitenkin se, että kahden vuoden päästä olemme yhdessä paikassa, jolloin yhteistyön tekeminen helpottuu. Pidin myös siitä, että tilat ovat avarat mutta samalla kodikkaat, Kesker sanoo.
– Mielestäni uudet tilat näyttivät todella hienoilta, ihanaa kun on paljon yhteistiloja. Olin vaikuttunut myös aulatiloista ja suuresta katsomosta. Siirryimme eskarin kanssa toissasyksynä väistötiloihin, joissa osa tilasta on jo avoimen oppimisympäristön mukaista. Odotan silti kovasti, että pääsemme uusiin tiloihin, toteaa Simola.
Virtuaalimalliin voit tutustua alla olevista linkeistä avautuviin videoihin. Videot havainnollistavat tulevaisuutta ja sitä, miltä rakennus mahdollisesti tulisi näyttämään valmistuessaan ja millaisia tiloja se pitäisi sisällään. Videot ovat otoksia vielä keskeneräisestä suunnitelmasta. Virtuaalimalli on suunnittelun työkalu, joka muuttuu työn edetessä eikä se anna täysin tarkkaa kuvaa tulevasta. Rakennuksen arkkitehtisuunnittelusta vastaa AFKS-arkkitehdit ja virtuaalimallinnuksen on toteuttanut Tietoa Finland Oy.

Linkit videoihin
Pihanäkymä uuteen koulurakennukseen: https://vimeo.com/307716755/5dc93d5348
Aulatilat: https://vimeo.com/307716802/cf3b249b19
Vastaanotot sekä humanististen aineiden ja kielten opetustilat (HUKI): https://vimeo.com/307716837/ffb0d73db4
Luonnontieteiden ja matematiikan sekä yhteiskunnallisten aineiden tilat (LUMO ja YO-tilat): https://vimeo.com/307718440/70364c4368
Taito- ja taideaineet: https://vimeo.com/307718476/11227fd3a2
0-2 -luokkien alue: https://vimeo.com/307718519/8a13ba441b
3-5 -luokkien alue: https://vimeo.com/307718556/a33ec8a258

Mistä on kyse – Uusi SVK | Новая ФРШ

Suomalais-venäläiselle koululle suunnitellaan uutta rakennusta, joka valmistuisi syksyllä 2021. Uudisrakennus on valmistuessaan Suomen ensimmäinen kaikki esi- ja perusopetuksen vuosiluokka-asteet ja lukion kattava, uuden opetussuunnitelman mukainen avoimen oppimisympäristön koulu. Uuden koulun rakennuttamisesta vastaa Senaatti-kiinteistöt. Rakennusta on suunniteltu vuodesta 2015 lähtien yhdessä koulun opettajien kanssa ja oppilaiden kanssa. Hankkeen arkkitehdiksi valittiin vuonna 2018 arkkitehtuurikilpailun avulla arkkitehtitoimisto Frondelius + Keppo + Salmenperä Oy ja rakentajaksi SRV Rakennus Oy. Rakennustöiden on tarkoitus alkaa kesällä 2019 ja uusien tilojen on tarkoitus olla valmiina syyslukukauden 2021 alkaessa.

Helsingin Kaarelassa sijaitseva Suomalais-venäläinen koulu on Suomen suurin venäjän kielen ja kulttuurin opetukseen erikoistunut yleissivistävä koulu, jossa voi opiskella A1-venäjää alakoulusta lukioon saakka. SVK on valtion ylläpitämä ja sen rahoituksesta vastaa Opetushallitus. Koulun tilat omistaa Senaatti-kiinteistöt.

SVK:n opettajat tutustuivat joulukuussa 2018 koulun uusiin tiloihin arkkitehtien esittelemän virtuaalisen 3D-mallin avulla.

Havainnekuva tulevan rakennuksen sisätiloista (Arkkitehdit Frondelius+Keppo+Salmenperä Oy)