Poliisin terveiset, jotka koskevat myös Suomalais-venäläistä koulua (jossa siis edelleen on myös ihmisiä töissä). Kouluun tunkeutuminen on luvatonta ja myös vaarallista. SVK on vartioitu.


Käyttämätön rakennus = vapaasti vallattavissa ja tuhottavissa? No ei!

Poliisin tietoon tulee ajoittain tapauksia, joissa remonttia tai purkamista odottavat rakennukset ovat saaneet kutsumattomia vieraita. Esimerkiksi Vihdin kirkonkylällä purkua odottava koulu muuttui juhannuksen aikana nuorison ajanviettopaikaksi, ja nuoret aloittivat paikkojen tuhoamisen kuvasta ilmenevin seurauksin.

– Se, että rakennusta ei käytetä, ei oikeuta menemään sisälle saati rikkomaan paikkoja. Monesti näissä rakennuksissa piilee vaara, sillä ne ovat huonokuntoisia. Esimerkiksi Vihdin tapauksessa koululla oli sähköt edelleen toiminnassa, mikä lisäsi loukkaantumisvaaraa, muistuttaa vanhempi konstaapeli Mika.

🏫🏚🏫🏚

En byggnad som inte mera används = fritt fram att ockupera och förstöra? Nej!

Till polisens kännedom kommer då och då fall där byggnader, som väntar på renovering eller rivning, har fått objudna gäster. Till exempel förvandlades en skola i Vichtis kyrkby, som väntar på att rivas, till ungdomars förströelseplats under midsommaren. Ungdomarna började söndra platser med följder som framgår av bilden.

– Det att en byggnad inte är i användning betyder inte att man får gå in, än mindre att man får förstöra platsen. Många gånger kan faror också dölja sig i dessa byggnader eftersom de ofta är i dåligt skick. Skolan i Vichtis hade till exempel fortfarande elektriciteten påkopplad, vilket ökade risken för personskada, påminner äldre konstapeln Mika.

EH

Facebook »