Opinto-ohjaus

Lukiomme opinto-ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijaa opinnoissa koko lukiopolun ajan ja varmistaa, että opiskelijalla on tarpeelliset tiedot ja taidot hänen siirtyessään jatko-opintoihin ja työelämään. Ohjauksen lähtökohtana ovat aina opiskelijan yksilölliset ohjaustarpeet. Opiskelijaa pyritään ohjaamaan vastuullisuuteen siten, että hän pystyy suunnittelemaan ja noudattamaan omaa henkilökohtaista opiskelusuunnitelmaansa, tunnistamaan opiskeluunsa liittyviä ongelmia ja etsimään apua näihin haasteisiin. Ohjauksen avulla opiskelija myös ymmärtää, kuinka hänen valintansa ja päätöksensä vaikuttavat hänen ura- ja elämänsuunnitteluunsa. Lisäksi opiskelijaa autetaan käyttämään keskeisiä tietolähteitä sekä yhteiskunnan tarjoamia ohjaus-, neuvonta- ja tietopalveluja.

Lukio-opiskelijoiden ohjaamiseen osallistuvat kaikki lukiomme opettajat. Opinto-ohjaaja koordinoi ohjauksen käytännön järjestämisestä. Opinto-ohjausta järjestetään henkilökohtaisena ohjauksena, pienryhmäohjauksena ja opinto-ohjauksen kursseina oppitunneilla. Lukion pakolliset opinto-ohjauksen kurssit OP1 ja OP2 jakautuvat kaikille kolmelle lukiovuodelle. Opiskelija voi tulla juttelemaan opinto-ohjaajan kanssa mistä tahansa opiskeluun tai elämään liittyvistä asioista. Opiskelija voi tulla suoraan tai varata etukäteen ajan.

Opinto-ohjaaja Salli Rantanen, puh. 0295 332 413

 

Hyödyllisiä linkkejä:

Kevään korkeakoulujen yhteishaku

Ylioppilastutkinto:

Abitreenit

Ylioppilastutkintolautakunta

Jatko-opinnot ja ammatinvalinta:

Opintopolku

AVOammatinvalintatesti

Ammattinetti

Kunkoululoppuu

Töissä.fi

Kela