Käytettävät oppikirjat

OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2017 – 2018

Kaikista oppikirjoista voi käyttää myös vastaavaa sähköistä versiota.

Äidinkieli ja kirjallisuus
ÄI1: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus sekä Särmä: Tehtäviä 1. Otava. (OPS 2016)
ÄI2: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus sekä Särmä: Tehtäviä 2. Otava. (OPS 2016)
ÄI3: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus sekä Särmä: Tehtäviä 3. Otava. (OPS 2016)
ÄI4: Jukola Tekstioppi ja Jukola 4. SanomaPro.
ÄI5: Jukola Tekstioppi ja Jukola 5. SanomaPro.
ÄI6: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus sekä Särmä: Tehtäviä 6. Otava. (OPS 2005)
ÄI7: Ei erillistä oppikirjaa
ÄI8: Ylioppilastekstejä 2017. ÄOL ja SKS.
ÄI9: Ylioppilastekstejä 2017. ÄOL ja SKS.

Suomi toisena kielenä (S2)
S21 Kipinä 1 – 2. Suomea lukioon. Finn Lectura. (OPS 2016)
S22 Kipinä 1 – 2. Suomea lukioon. Finn Lectura. (OPS 2016)
S23 Kipinä 3 – 4. Suomea lukioon. Finn Lectura. (OPS 2016)
S24 Kipinä 3 – 4. Suomea lukioon. Finn Lectura. (OPS 2016)
S25 Kipinä 5 – 6. Suomea lukioon. Finn Lectura. (OPS 2016)
S26 Kipinä 5 – 6. Suomea lukioon. Finn Lectura. (OPS 2005)
S27 Ei oppikirjaa
S28 Ei oppikirjaa
S29 Ei oppikirjaa

Toinen kotimainen kieli, ruotsi (B1)
RUB11: Fokus kurs 1, Otava (painettu tai digikirja)
RUB12: Fokus kurs 2, Otava (painettu tai digikirja)
RUB13: Fokus kurs 3, Otava (painettu tai digikirja)
RUB14: Fokus kurs 4, Otava (painettu tai digikirja)
RUB15: Fokus kurs 5, Otava (painettu tai digikirja)
RUB6: Sovitaan kurssin alussa
RUB7: Magnet 7, SanomaPro
RUB0: Sovitaan kurssin alussa

Venäjä A:Venäjä äidinkielenä:
opettajan oma materiaali, opettaja ilmoittaa kurssin alussa
Venäjä A-kieli, vieraan kielen ryhmät:
VEA1 Ekstrim 1 teksti-ja harjoituskirja: Opetushallitus
VEA2 Ekstrim 2 teksti-ja harjoituskirja: Opetushallitus
VEA3 Ekstrim 2 teksti-ja harjoituskirja: Opetushallitus
VEA4 Ekstrim 2 teksti-ja harjoituskirja: Opetushallitus
VEA5 Ekstrim 2 teksti-ja harjoituskirja: Opetushallitus
VEA6 Ekstirm 2/3 teksti-ja harjoituskirja: Opetushallitus,ja opettajan ilmoittama muu materiaali
VEA7 Ekstrim 3 teksti-ja harjoituskirja: Opetushallitus
VEA8 Opettaja ilmoittaa kurssin alussa
VEA9 Opettaja ilmoittaa kurssin alussa
VEA10 Opettaja ilmoittaa kurssin alussa
VEA11 Opettaja ilmoittaa kurssin alussa
VEA12 Opettaja ilmoittaa kurssin alussa

Koko lukio-opintojen ajaksi: Taipuisa venäjä-kielioppi. WSOY

Venäjä B3
VEB3 kurssit 1–4: Ponjatno! 1, Finn lectura 2017.
VEB3 kurssit 5–8: Pora! 2. Otava 2013.
VEB3 kurssit 9–12: Opettaja ilmoittaa kurssin alussa

Englanti A
ENA1 www.tabletkoulu.fi, liittymisavain kurssille ilmoitetaan ennen kurssin alkua
ENA2 www.tabletkoulu.fi, liittymisavain kurssille ilmoitetaan ennen kurssin alkua
ENA3 www.tabletkoulu.fi, liittymisavain kurssille ilmoitetaan ennen kurssin alkua
ENA4 www.tabletkoulu.fi, liittymisavain kurssille ilmoitetaan ennen kurssin alkua
ENA5 www.tabletkoulu.fi, liittymisavain kurssille ilmoitetaan ennen kurssin alkua
ENA6 www.tabletkoulu.fi, liittymisavain kurssille ilmoitetaan ennen kurssin alkua
ENA7 www.tabletkoulu.fi, liittymisavain kurssille ilmoitetaan ennen kurssin alkua
ENA8 Sovitaan kurssin alussa.
ENA9 Sovitaan kurssin alussa.

Englanti B1
ENB1 Sovitaan kurssin alussa.
ENB2 Sovitaan kurssin alussa.
ENB3 Sovitaan kurssin alussa.
ENB4 Sovitaan kurssin alussa.
ENB5 Sovitaan kurssin alussa.
ENB6 Sovitaan kurssin alussa.

Ranska B2 ja B3
RAB3 1-2
Ilmoitetaan myöhemmin.

Saksa B2 ja B3
SAB21: Magazin.de 3. Otava
SAB22: Magazin.de 4. Otava
SAB23: Magazin.de 5. Otava
SAB24: Magazin.de 6. Otava
SAB25: Magazin.de 7. Otava
SAB26: Magazin.de 8. Otava
SAB31-8: Magazin.de 1-8. Otava

MATEMATIIKKA
MAY1: Luvut ja lukujonot, Yhteinen tekijä. SanomaPro.

Matematiikka, pitkä oppimäärä
MAA2: Tekijä, Pitkä Matematiikka: Polynomifunktiot ja –yhtälöt. SanomaPro.
MAA3: Tekijä, Pitkä Matematiikka: Geometria. SanomaPro.
MAA4: Tekijä, Pitkä Matematiikka: Vektorit. SanomaPro.
MAA11:Tekijä, Pitkä Matematiikka: Lukuteoria ja todistaminen. SanomaPro.
MAA5: Tekijä, Pitkä Matematiikka: Analyyttinen geometria. SanomaPro.
MAA6: Tekijä, Pitkä Matematiikka: Derivaatta. SanomaPro.
MAA7: Tekijä, Pitkä Matematiikka: Trigonometriset funktiot. SanomaPro.
MAA8: Tekijä, Pitkä Matematiikka: Juuri-ja logaritmifunktiot. SanomaPro.
MAA9: Tekijä, Pitkä Matematiikka: Integraalilaskenta. SanomaPro.
MAA12: Pitkä matematiikka-sarja: Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä.SanomaPro.
MAA10: Pitkä matematiikka-sarja: Integraalilaskenta, Pitkä matematiikka-sarja.SanomaPro.
MAA13: Pitkä matematiikka-sarja: Differentiaali-ja integraalilaskennan jatkokurssi. SanomaPro.
MAA14: Yo pitkä matematiikka. SanomaPro.

Matematiikka, lyhyt oppimäärä
MAB2:Tekijä, Lyhyt matematiikka Lausekkeet ja yhtälöt SanomaPro.
MAB3: Tekijä, Lyhyt matematiikka Geometria SanomaPro.
MAB4: Tekijä, Lyhyt matematiikka Matemaattisia malleja SanomaPro.
MAB5: Tekijä, Lyhyt matematiikka Tilastot ja todennäköisyys SanomaPro.
MAB6: Tekijä, Lyhyt matematiikka Talousmatematiikka SanomaPro.
MAB7: Tekijä, Lyhyt matematiikka Matemaattinen analyysi SanomaPro.
MAB8: Tekijä, Lyhyt matematiikka Tilastot ja todennäköisyys II SanomaPro.
MAB9: Yo lyhyt matematiikka. SanomaPro.

Biologia
BI1: Bios 1, Elämä ja evoluutio. SanomaPro.
BI2: Bios 2, SanomaPro.
BI3: Bios 3, SanomaPro.
BI4: Bios 4, SanomaPro.
BI5: Bios 5, SanomaPro. OPS 2005

Maantiede
GE1: Geos 1, Maailma muuttumassa. SanomaPro.
GE2: Geos 2, Sininen planeetta. SanomaPro.
GE3: Geos 3, Yhteinen maailma. SanomaPro.

Fysiikka
FY1: Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä. Sanoma Pro.
FY2: Fysiikka 2 Lämpö. Sanoma Pro.
FY3: Fysiikka 3 Sähkö. Sanoma Pro.
FY4: Fysiikka 4 Voima ja liike. Sanoma Pro.
FY5: Fysiikka 5 Jaksollinen liike ja aallot. Sanoma Pro.
FY6: Fysiikka 6 Sähkömagnetismi. Sanoma Pro.
FY7: Physica 7 Sähkömagnetismi. Sanoma Pro.
FY8: Physica 8 Aine ja säteily. Sanoma Pro.
FY9: Abifysiikka. Otava.

Kemia
KE1: Mooli 1 Kemiaa kaikkialla Otava.
KE2: Mooli 2 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa Otava
KE3: Mooli 3 Reaktiot ja energia Otava.
KE5: Mooli 5 Reaktiot ja tasapaino Otava.
KE4: Mooli 4 Metallit ja materiaalit (vanha oppimäärä) Otava.

Evankelis-luterilainen uskonto
UE1: Verso 1. SanomaPro.
UE2: Portti 2. Otava.
UE3-6: Ilmoitetaan kurssin alussa.

Ortodoksinen uskonto
Opettaja ilmoittaa kurssin alussa

Elämänkatsomustieto
ET1: www.tabletkoulu.fi liittymisavain ilmoitetaan myöhemmin.
ET2: www.tabletkoulu.fi liittymisavain ilmoitetaan myöhemmin.
ET3: www.tabletkoulu.fi liittymisavain ilmoitetaan myöhemmin.
ET4: Ilmoitetaan myöhemmin.
ET5: Ilmoitetaan myöhemmin.

Filosofia
FI1: www.tabletkoulu.fi liittymisavain ilmoitetaan myöhemmin.
FI2: www.tabletkoulu.fi liittymisavain ilmoitetaan myöhemmin.
FI3/LOPS 2005 FI4: www.tabletkoulu.fi liittymisavain ilmoitetaan myöhemmin.
FI4: Ilmoitetaan myöhemmin.

Historia
HI1: Historia ajassa 1. Sanomapro.
HI2: Historia ajassa 2. Sanomapro.
HI3: Historia ajassa 3. Sanomapro.
HI4: Historia ajassa 4. Sanomapro.
HI5: Historia ajassa 5. Sanomapro.
HI6: Historia ajassa 6. Sanomapro.
HI7: Opettaja ilmoittaa.

Yhteiskuntaoppi
YH1: Forum 1: Uusi yhteiskuntatieto. Otava.
YH2: Forum 2: Uusi taloustieto. Otava.
YH3: Sovitaan kurssin alussa.
YH4: Sovitaan kurssin alussa.

Psykologia
PS1: Ilmoitetaan myöhemmin
PS2: Ilmoitetaan myöhemmin
PS3: PS Lukion psykologia 3. Otava.
PS4: PS Lukion psykologia 4. Otava.
PS5: PS Lukion psykologia 5. Otava.

Terveystieto
TE1: Terve 1: Terveyden perusteet. SanomaPro.
TE2: Terve 2: Ihminen, ympäristö ja terveys. SanomaPro.
TE3: Terve! 3: Terveys ja tutkimus. SanomaPro. (vanha OPS)

Musiikki
MU1-2: Sovitaan kurssin alussa