Käytettävät oppikirjat

OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2019 – 2020
Kaikista oppikirjoista voi käyttää myös vastaavaa sähköistä versiota.

Äidinkieli ja kirjallisuus

ÄI1: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus sekä Särmä: Tehtäviä 1. Otava.
ÄI2: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus sekä Särmä: Tehtäviä 2. Otava.
ÄI3: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus sekä Särmä: Tehtäviä 3. Otava.
ÄI4: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus sekä Särmä: Tehtäviä 4. Otava.
ÄI5: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus sekä Särmä: Tehtäviä 5. Otava.
ÄI6: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus sekä Särmä: Tehtäviä 6. Otava.
ÄI7: Ei erillistä oppikirjaa
ÄI8: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus sekä Särmä: Tehtäviä 8. Otava.
ÄI9: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus sekä Särmä: Tehtäviä 9. Otava.

Suomi toisena kielenä (S2)

S21: Kipinä 1-2. Suomea lukioon. Finn Lectura.
S22: Kipinä 1-2. Suomea lukioon. Finn Lectura.
S23: Kipinä 3-4. Suomea lukioon. Finn Lectura.
S24: Kipinä 3-4. Suomea lukioon. Finn Lectura.
S25: Kipinä 5-6. Suomea lukioon. Finn Lectura.
S26: Kipinä 5-6. Suomea lukioon. Finn Lectura.
S27: Ei oppikirjaa
S28: Ei oppikirjaa
S29: Ei oppikirjaa

Toinen kotimainen kieli, ruotsi (B1)

RUB11: Fokus kurs 1. Otava.
RUB12: Fokus kurs 2. Otava.
RUB13: Fokus kurs 3. Otava.
RUB14: Fokus kurs 4. Otava.
RUB15: Fokus kurs 5. Otava.
RUB16: Fokus kurs 6. Otava.
RUB17: Fokus kurs 7. Otava.
RUB18: Sovitaan kurssin alussa

Venäjä A:

Venäjä äidinkielenä: opettajan oma materiaali, opettaja ilmoittaa kurssin alussa

Venäjä A-kieli, vieraan kielen ryhmät:

VEA1: Ekstrim 1 teksti- ja harjoituskirja: Opetushallitus.
VEA2: Ekstrim 2 teksti- ja harjoituskirja: Opetushallitus.
VEA3: Ekstrim 2 teksti- ja harjoituskirja: Opetushallitus.
VEA4: Ekstrim 2 teksti- ja harjoituskirja: Opetushallitus.
VEA5: Ekstrim 2 teksti- ja harjoituskirja: Opetushallitus.
VEA6: Ekstrim 2/3 teksti- ja harjoituskirja: Opetushallitus, ja opettajan ilmoittama muu materiaali.
VEA7: Ekstrim 3 teksti- ja harjoituskirja: Opetushallitus.
VEA8: Sovitaan kurssin alussa.
VEA9: Sovitaan kurssin alussa.
VEA10: Sovitaan kurssin alussa.
VEA11: Sovitaan kurssin alussa.
VEA12: Sovitaan kurssin alussa.

Koko lukio-opintojen ajaksi: Taipuisa venäjä -kielioppi. WSOY

Venäjä B3

VEB3 1-4: Ponjatno! 1. Finn lectura.
VEB3 5-8: Ponjatno! 2. Finn lectura. Ponjatno! 3. Finn lectura.
VEB3 9-12: Opettajan oma materiaali sekä Ponjatno! 3. Finn lectura.

Englanti A

ENA1-ENA7: www.tabletkoulu.fi, liittymisavain kurssille ilmoitetaan ennen kurssin alkua.
ENA8: Sovitaan kurssin alussa.
ENA9: Sovitaan kurssin alussa.

Englanti B1

ENB1- ENB6: Sovitaan kurssin alussa.

Ranska B2 ja B3
RAB3: 1-2: J’aime 1. Otava.

Saksa B2 ja B3
SAB3: Sovitaan kurssin alussa

MATEMATIIKKA

MAY1: Luvut ja lukujonot, Yhteinen tekijä. SanomaPro.

Matematiikka, pitkä oppimäärä

MAA2: Tekijä, Pitkä Matematiikka: Polynomifunktiot ja – yhtälöt. SanomaPro.
MAA3: Tekijä, Pitkä Matematiikka: Geometria. SanomaPro.
MAA4: Tekijä, Pitkä Matematiikka: Vektorit. SanomaPro.
MAA11: Tekijä, Pitkä Matematiikka: Lukuteoria ja todistaminen. SanomaPro.
MAA5: Tekijä, Pitkä Matematiikka: Analyyttinen geometria. SanomaPro.
MAA6: Tekijä, Pitkä Matematiikka: Derivaatta. SanomaPro.
MAA7: Tekijä, Pitkä Matematiikka: Trigonometriset funktiot. SanomaPro.
MAA8: Tekijä, Pitkä Matematiikka: Juuri- ja logaritmifunktiot. SanomaPro.
MAA9: Tekijä, Pitkä Matematiikka: Integraalilaskenta. SanomaPro.
MAA12: Pitkä matematiikka – sarja: Numeerisia ja algebrallisia menetelmiä. SanomaPro.
MAA10: Pitkä matematiikka – sarja: Integraalilaskenta. SanomaPro.
MAA13: Pitkä matematiikka – sarja: Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi. SanomaPro.
MAA14: Digitaalinen kertauskirja. SanomaPro.

Matematiikka, lyhyt oppimäärä

MAB2: Tekijä, Lyhyt matematiikka Lausekkeet ja yhtälöt. SanomaPro.
MAB3: Tekijä, Lyhyt matematiikka Geometria. SanomaPro.
MAB4: Tekijä, Lyhyt matematiikka Matemaattisia malleja. SanomaPro.
MAB5: Tekijä, Lyhyt matematiikka Tilastot ja todennäköisyys. SanomaPro.
MAB6: Tekijä, Lyhyt matematiikka Talousmatematiikka. SanomaPro.
MAB7: Tekijä, Lyhyt matematiikka Matemaattinen analyysi. SanomaPro
MAB8: Tekijä, Lyhyt matematiikka Tilastot ja todennäköisyys II. SanomaPro.
MAB9: YO-kertaus Tekijä lyhyt matematiikka- digikirja. SanomaPro.

Biologia

BI1: Bios 1 Elämä ja evoluutio. SanomaPro.
BI2: Bios 2 Ekologia ja ympäristö. SanomaPro.
BI3: Bios 3 Solu ja perinnöllisyys. SanomaPro.
BI4: Bios 4 Ihmisen biologia. SanomaPro.
BI5: Bios 5 Biologian sovellukset. SanomaPro.

Maantiede
GE1: Geos 1 Maailma muutoksessa. SanomaPro.
GE2: Geos 2 Sininen planeetta. SanomaPro.
GE3: Geos 3 Yhteinen maailma. SanomaPro.
GE4: Geos 4 Geomedia- tutki, osallistu ja vaikuta. SanomaPro.

Fysiikka

HUOM! Kaikki fysiikan oppikirjat suositellaan hankkimaan sähköisenä.
FY1: Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä. Sanoma Pro.
FY2: Fysiikka 2 Lämpö. Sanoma Pro.
FY3: Fysiikka 3 Sähkö. Sanoma Pro.
FY4: Fysiikka 4 Voima ja liike. Sanoma Pro.
FY5: Fysiikka 5 Jaksollinen liike ja aallot. Sanoma Pro.
FY6: Fysiikka 6 Sähkömagnetismi. Sanoma Pro.
FY7: Fysiikka 7 Aine ja säteily. Sanoma Pro.
FY8: Yo-kertaus Fysiikka. Sanoma Pro.

Kemia

KE1: Mooli 1 Kemiaa kaikkialla. Otava.
KE2: Mooli 2 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa. Otava
KE3: Mooli 3 Reaktiot ja energia. Otava.
KE4: Mooli 4 Materiaalit ja teknologia. Otava.
KE5: Mooli 5 Reaktiot ja tasapaino. Otava.

Evankelis-luterilainen uskonto

UE1: Verso 1 Uskonnon juurilla. SanomaPro.
UE2: Verso 2 Maailmanlaajuinen kristinusko. SanomaPro.
UE3 – 6: Sovitaan kurssin alussa.

Ortodoksinen uskonto

UO1: Uskonto ilmiönä- kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä. Tabletkoulu.
sekä Kirkon historiaa – ortodoksin käsikirja, Tapani Kärkkäinen.
UO2: Kirkon historiaa – ortodoksin käsikirja, Tapani Kärkkäinen sekä Seisokaamme hyvin- Ortodoksisen kirkon aikuiskasvatuksen opas.
UO3: Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä. Tabletkoulu.

Elämänkatsomustieto

ET1- ET3: www.tabletkoulu.fi liittymisavain kurssille ilmoitetaan ennen kurssin alkua.
ET4: Sovitaan kurssin alussa.
ET5: Sovitaan kurssin alussa.

Filosofia

FI1: Idea 1, Johdatus filosofiaan. Otava
FI2 : Idea 2, Etiikka. Otava
FI3 – FI4: Sovitaan kurssin alussa

Historia

HI1: Forum I Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa. Otava.
HI2: Forum II Kansainväliset suhteet. Otava.
HI3: Forum III Itsenäisen Suomen historia. Otava.
HI4: Forum IV Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys. Otava.
HI5: Forum V Ruotsin itämaasta Suomeksi. Otava.
HI6: Forum VI Maailman kulttuurit kohtaavat. Otava.
HI7: Sovitaan kurssin alussa.

Yhteiskuntaoppi

YH1: Forum 1 Suomalainen yhteiskunta. Otava.
YH2: Forum 2 Taloustieto. Otava.
YH3: Sovitaan kurssin alussa.
YH4: Sovitaan kurssin alussa.

Psykologia

PS1: Oivallus 1 psykologiaa lukiolaiselle. Otava.
PS2: Oivallus 2 psykologiaa lukiolaiselle. Otava.
PS3: Oivallus 3 psykologiaa lukiolaiselle. Otava.
PS4: Oivallus 4 psykologiaa lukiolaiselle. Otava.
PS5: Oivallus 5 psykologiaa lukiolaiselle. Otava.

Terveystieto

TE1: Terve 1 Terveyden perusteet. SanomaPro.
TE2: Terve 2 Ihminen, ympäristö ja terveys. SanomaPro.
TE3: Terve 3 Terveyttä tutkimassa. SanomaPro.

Musiikki

MU1-2: Sovitaan kurssin alussa.