Käytettävät oppikirjat

LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2021 – 2022

Kaikista oppikirjoista voi käyttää myös vastaavaa sähköistä versiota.

Äidinkieli ja kirjallisuus 

LOPS2021

ÄI1: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus -tietokirja sekä Särmä 1-digitehtävät. Otava.

ÄI2 ÄI3: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus -tietokirja sekä Särmä 2 ja 3 -digitehtävät. Otava.

ÄI4: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus -tietokirja sekä Särmä 4 -digitehtävät. Otava.

LOPS2016

ÄI4: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus sekä Särmä: Tehtäviä 4. Otava.

ÄI5: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus sekä Särmä: Tehtäviä 5. Otava.

ÄI6: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus sekä Särmä: Tehtäviä 6. Otava.

ÄI7: Ei erillistä oppikirjaa

ÄI8: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus sekä Särmä: Tehtäviä 8. Otava.

ÄI9: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus sekä Särmä: Tehtäviä 9. Otava.

 

Suomi toisena kielenä (S2)

LOPS 2021

S21: Särmä-tietokirja ja Särmä 1 S2-digitehtävät. Otava.

S22 S23: Särmä-tietokirja, Särmä 2 S2-digitehtävät ja Särmä 3 S2-digitehtävät. Otava.

S24: Särmä-tietokirja ja Särmä 4 S2-digitehtävät. Otava.

S24: Kipinä 3-4. Suomea lukioon. Finn Lectura.

S25: Kipinä 5-6. Suomea lukioon. Finn Lectura.

S26: Kipinä 5-6. Suomea lukioon. Finn Lectura.

S27: Ei oppikirjaa

S28: Ei oppikirjaa

S29: Ei oppikirjaa

 

Toinen kotimainen kieli, ruotsi (B1)

RUB11: Fokus 1-2 (LOPS2021). Otava.

RUB12: Fokus 1-2 (LOPS2021). Otava.

RUB13: Fokus 3 (LOPS2021). Otava.

RUB14: Fokus kurs 4. Otava.

RUB15: Fokus kurs 5. Otava.

RUB16: Fokus kurs 6. Otava.

RUB17: Fokus kurs 7. Otava.

RUB18: Fokus Abi. Otava.

 

Venäjä A:

Venäjä äidinkielenä: opettajan oma materiaali, ilmoitetaan kurssin/opintojakson alussa

 

Venäjä A-kieli, vieraan kielen ryhmät:

VEA1: Ekstrim 1 teksti- ja harjoituskirja: Opetushallitus.

VEA2: Ekstrim 1 teksti- ja harjoituskirja: Opetushallitus.

VEA3: Ekstrim 2 teksti- ja harjoituskirja: Opetushallitus.

VEA4: Ekstrim 2 teksti- ja harjoituskirja: Opetushallitus.

VEA5: Ekstrim 2 teksti- ja harjoituskirja: Opetushallitus.

VEA6: Ekstrim 2/3 teksti- ja harjoituskirja: Opetushallitus, ja opettajan ilmoittama muu materiaali.

VEA7: Ekstrim 3 teksti- ja harjoituskirja: Opetushallitus.

VEA8: Sovitaan kurssin alussa.

VEA9: Sovitaan kurssin alussa.

VEA10: Sovitaan kurssin alussa.

VEA11: Sovitaan kurssin alussa.

VEA12: Sovitaan kurssin alussa.

 

Venäjä B3

VEB3 1-3:  Ponjatno! 1. Finn lectura.

VEB3 4-9: Pora! 2. Finn lectura. KV

VEB3 9-12: Opettajan oma materiaali sekä Ponjatno! 3. Finn lectura. (+ jatketaan opiskelijoilla olemassa olevaa Ponjatno! 2-kirjaa, viimeinen kappale)

 

Englanti A

ENA1-ENA7: www.studeo.fi, liittymisavain kurssille ilmoitetaan ennen kurssin alkua.

ENA8:  www.studeo.fi, liittymisavain kurssille ilmoitetaan ennen kurssin alkua.

ENA9: Abilities – Englantia abiturienteille. Digikirja. Otava.

 

Englanti B1

ENB1- ENB6: www.studeo.fi, liittymisavain kurssille ilmoitetaan ennen kurssin alkua.

 

MATEMATIIKKA                                                                             

MAY1: Unioni. Luvut ja yhtälöt. SanomaPro. (LOPS21)

 

Matematiikka, pitkä oppimäärä  

MAA2: Moodi, Pitkä matematiikka: Funktiot ja yhtälöt 1. SanomaPro. (LOPS21)

MAA3: Moodi, Pitkä matematiikka: Geometria. SanomaPro. (LOPS21)

MAA4: Moodi, Pitkä matematiikka: Analyyttinen geometria ja vektorit. SanomaPro.(LOPS21)

MAA5: Tekijä, Pitkä Matematiikka: Analyyttinen geometria. SanomaPro.

MAA6: Tekijä, Pitkä Matematiikka: Derivaatta. SanomaPro.

MAA7: Tekijä, Pitkä Matematiikka: Trigonometriset funktiot. SanomaPro.

MAA8: Tekijä, Pitkä Matematiikka: Juuri- ja logaritmifunktiot. SanomaPro.

MAA9: Tekijä, Pitkä Matematiikka: Integraalilaskenta. SanomaPro.

MAA10: Tekijä, Pitkä matematiikka: Todennäköisyys ja tilastot. SanomaPro.

MAA11: Tekijä, Pitkä Matematiikka: Lukuteoria ja todistaminen. SanomaPro.

MAA12: Tekijä, Pitkä matematiikka: Algoritmit matematiikassa. SanomaPro.

MAA13: Tekijä, Pitkä matematiikka: Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi. SanomaPro.

MAA14: Tekijä, Pitkä matematiikka: YO-kertaus. Digikirja. SanomaPro.

 

Matematiikka, lyhyt oppimäärä

MAB2: Moodi, Lyhyt matematiikka: Lausekkeet ja yhtälöt. SanomaPro. (LOPS21)

MAB3: Moodi, Lyhyt matematiikka: Geometria. SanomaPro. (LOPS21)

MAB4: Tekijä, Lyhyt matematiikka: Matemaattisia malleja. SanomaPro.

MAB5: Tekijä, Lyhyt matematiikka: Tilastot ja todennäköisyys. SanomaPro.

MAB6: Tekijä, Lyhyt matematiikka: Talousmatematiikka. SanomaPro.

MAB7: Tekijä, Lyhyt matematiikka: Matemaattinen analyysi. SanomaPro

MAB8: Tekijä, Lyhyt matematiikka: Tilastot ja todennäköisyys II. SanomaPro.

MAB9: Mafynetti – Sähköinen materiaali. MAFY-Valmennus.

 

Biologia

BI1 (LOPS 2021) ja BI2BI3 (LOPS 2021) suositus sähköisinä.  Muut (LOPS2016) käy joko sähköinen tai paperinen kirja.

BI1 (LOPS 2021): Iiris 1 Elämä ja Evoluutio SanomaPro.

BI2BI3 (LOPS 2021): Iiris 2-3 Ekologian perusteet ja ihmisen vaikutukset ekosysteemeihin SanomaPro.

BI2: Bios 2 Ekologia ja ympäristö. SanomaPro.

BI4: Bios 4 Ihmisen biologia. SanomaPro.

BI5: Bios 5 Biologian sovellukset. SanomaPro.

 

Maantiede

GE1 (LOPS2021): Geos 1 Maailma muutoksessa. SanomaPro.

GE2: Geos 2 Sininen planeetta. SanomaPro.

GE3: Geos 3 Yhteinen maailma. SanomaPro.

GE4: Geos 4 Geomedia- tutki, osallistu ja vaikuta. SanomaPro.

 

Fysiikka

HUOM! Kaikki fysiikan oppikirjat suositellaan hankkimaan sähköisenä.

FY1FY2(LOPS21): Fysiikka FY1 Fysiikka luonnontieteenä (1 op) sekä Fysiikka FY2 Fysiikka, ympäristö ja yhteiskunta (1 op). SanomaPro.

FY3(LOPS21): Fysiikka FY3 Energia ja lämpö (2 op). SanomaPro.

FY4(LOPS21): Fysiikka FY4 Voima ja liike (2 op). SanomaPro.

FY4: Fysiikka 4 Voima ja liike. SanomaPro.

FY5: Fysiikka 5 Jaksollinen liike ja aallot. SanomaPro.

FY6: Fysiikka 6 Sähkömagnetismi. SanomaPro.

FY7: Fysiikka 7 Aine ja säteily. SanomaPro.

FY8: Yo-kertaus Fysiikka. SanomaPro.

 

Kemia

KE1KE2 (LOPS 2021): Mooli 1-2, Otava.

KE3 (LOPS 2021): Mooli 3, KE3 Molekyylit ja mallit, Otava

KE3: Mooli 3 Reaktiot ja energia. Otava.

KE4: Mooli 4 Materiaalit ja teknologia. Otava.

KE5: Mooli 5 Reaktiot ja tasapaino. Otava.

 

Evankelis-luterilainen uskonto

UE1 (LOPS2021): Verso 1 Uskonto ilmiönä – juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin jäljillä

UE2: Verso 2 Maailmanlaajuinen kristinusko. SanomaPro.

UE3 Verso 3 Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä. SanomaPro

UE5 Uskonto taiteessa Sanomapro

 

Ortodoksinen uskonto

UO1: Ilmoitetaan opintojakson alussa.

UO2: Ilmoitetaan kurssin alussa.

 

Elämänkatsomustieto

ET1- ET3: www.studeo.fi liittymisavain kurssille ilmoitetaan ennen kurssin alkua.

ET4: Sovitaan kurssin alussa.

ET5: Sovitaan kurssin alussa.

 

Filosofia

FI1: Idea 1 (LOPS2021). Otava

FI2: Idea 2. Otava

FI3: Idea 3. Otava

FI4: Idea 4. Otava

 

Historia

HI1 (LOPS2021): Opus 1 Ihminen, ympäristö ja historia. Edita.

HI2 (LOPS2021): Opus 2 Kansainväliset suhteet. Edita.

HI3: Forum III Itsenäisen Suomen historia. Otava.

HI4: Forum IV Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys. Otava.

HI5 (LOPS2021): Oppikirja sovitaan opintojakson alussa.

HI6: Forum VI Maailman kulttuurit kohtaavat. Otava.

 

Yhteiskuntaoppi

YH1: Forum 1 Suomalainen yhteiskunta. Otava.

YH2: Forum 2 Taloustieto. Otava.

YH3: Forum 3 Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma. Otava.

YH4: Forum 4 Kansalaisen lakitieto. Otava.

 

Psykologia

PS1 (LOPS2021): Oivallus 1 psykologiaa lukiolaiselle. Otava.

PS2 (LOPS2021): Oivallus 2 psykologiaa lukiolaiselle. Otava.

PS3: Oivallus 3 psykologiaa lukiolaiselle. Otava.

PS4: Oivallus 4 psykologiaa lukiolaiselle. Otava.

PS5: Oivallus 5 psykologiaa lukiolaiselle. Otava.

 

Terveystieto

TE1(LOPS2021): Terve 1 Terveys voimavarana. SanomaPro.

TE2: Terve 2 Ihminen, ympäristö ja terveys. SanomaPro.

TE3: Terve 3 Terveyttä tutkimassa. SanomaPro.

 

Musiikki

MU1 (LOPS 2021).  Intro – kaikki soimaan. Studeo.

MU2 Moniääninen Suomi. Studeo.