Käytettävät oppikirjat

LUKION OPPIKIRJAT LUKUVUONNA 2020-2021

Äidinkieli ja kirjallisuus
ÄI1: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus sekä Särmä: Tehtäviä 1. Otava.
ÄI2: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus sekä Särmä: Tehtäviä 2. Otava.
ÄI3: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus sekä Särmä: Tehtäviä 3. Otava.
ÄI4: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus sekä Särmä: Tehtäviä 4. Otava.
ÄI5: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus sekä Särmä: Tehtäviä 5. Otava.
ÄI6: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus sekä Särmä: Tehtäviä 6. Otava.
ÄI7: Ei erillistä oppikirjaa
ÄI8: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus sekä Särmä: Tehtäviä 8. Otava.
ÄI9: Särmä: Suomen kieli ja kirjallisuus sekä Särmä: Tehtäviä 9. Otava.

Suomi toisena kielenä (S2)
S21: Kipinä 1-2. Suomea lukioon. Finn Lectura.
S22: Kipinä 1-2. Suomea lukioon. Finn Lectura.
S23: Kipinä 3-4. Suomea lukioon. Finn Lectura.
S24: Kipinä 3-4. Suomea lukioon. Finn Lectura.
S25: Kipinä 5-6. Suomea lukioon. Finn Lectura.
S26: Kipinä 5-6. Suomea lukioon. Finn Lectura.
S27: Ei oppikirjaa
S28: Ei oppikirjaa
S29: Ei oppikirjaa

Toinen kotimainen kieli, ruotsi (B1)
RUB11: Fokus kurs 1. Otava.
RUB12: Fokus kurs 2. Otava.
RUB13: Fokus kurs 3. Otava.
RUB14: Fokus kurs 4. Otava.
RUB15: Fokus kurs 5. Otava.
RUB16: Fokus kurs 6. Otava.
RUB17: Fokus kurs 7. Otava.
RUB18: Fokus Abi. Otava.

Venäjä A:
Venäjä äidinkielenä: opettajan oma materiaali, opettaja ilmoittaa kurssin alussa
Venäjä A-kieli, vieraan kielen ryhmät:
VEA1: Ekstrim 1 teksti- ja harjoituskirja: Opetushallitus.
VEA2: Ekstrim 2 teksti- ja harjoituskirja: Opetushallitus.
VEA3: Ekstrim 2 teksti- ja harjoituskirja: Opetushallitus.
VEA4: Ekstrim 2 teksti- ja harjoituskirja: Opetushallitus.
VEA5: Ekstrim 2 teksti- ja harjoituskirja: Opetushallitus.
VEA6: Ekstrim 2/3 teksti- ja harjoituskirja: Opetushallitus, ja opettajan ilmoittama muu materiaali.
VEA7: Ekstrim 3 teksti- ja harjoituskirja: Opetushallitus.
VEA8: Sovitaan kurssin alussa.
VEA9: Sovitaan kurssin alussa.
VEA10: Sovitaan kurssin alussa.
VEA11: Sovitaan kurssin alussa.
VEA12: Sovitaan kurssin alussa.

Venäjä B3
VEB3 1-3 Pora!1. Finn Lectura
VEB3 4-9: Ponjatno! 2. Finn lectura. Ponjatno! 3. Finn Lectura.
VEB3 9-12: Opettajan oma materiaali sekä Ponjatno! 3. Finn Lectura.

Englanti A
ENA1-ENA7: www.studeo.fi, liittymisavain kurssille ilmoitetaan ennen kurssin alkua.
ENA8: www.studeo.fi, liittymisavain kurssille ilmoitetaan ennen kurssin alkua.
ENA9: Abilities – Englantia abiturienteille, digikirja, Otava.

Englanti B1
ENB1- ENB6: www.studeo.fi, liittymisavain kurssille ilmoitetaan ennen kurssin alkua.

MATEMATIIKKA Suositellaan digikirjan hankintaa

MAY1: Luvut ja lukujonot, Yhteinen tekijä. SanomaPro.

Matematiikka, pitkä oppimäärä
MAA2: Tekijä, Pitkä Matematiikka: Polynomifunktiot ja – yhtälöt. SanomaPro.
MAA3: Tekijä, Pitkä Matematiikka: Geometria. SanomaPro.
MAA4: Tekijä, Pitkä Matematiikka: Vektorit. SanomaPro.
MAA11: Tekijä, Pitkä Matematiikka: Lukuteoria ja todistaminen. SanomaPro.
MAA5: Tekijä, Pitkä Matematiikka: Analyyttinen geometria. SanomaPro.
MAA6: Tekijä, Pitkä Matematiikka: Derivaatta. SanomaPro.
MAA7: Tekijä, Pitkä Matematiikka: Trigonometriset funktiot. SanomaPro.
MAA8: Tekijä, Pitkä Matematiikka: Juuri- ja logaritmifunktiot. SanomaPro.
MAA9: Tekijä, Pitkä Matematiikka: Integraalilaskenta. SanomaPro.
MAA12: Tekijä, Pitkä matematiikka: Algoritmit matematiikassa. SanomaPro
MAA10: Tekijä, Pitkä matematiikka: Todennäköisyys ja tilastot. SanomaPro.
MAA13: Tekijä, Pitkä matematiikka: Differentiaali- ja integraalilaskennan jatkokurssi. SanomaPro.
MAA14: Tekijä, Pitkä matematiikka: YO-kertaus digikirja. SanomaPro.

Matematiikka, lyhyt oppimäärä
MAB2: Tekijä, Lyhyt matematiikka Lausekkeet ja yhtälöt. SanomaPro.
MAB3: Tekijä, Lyhyt matematiikka Geometria. SanomaPro.
MAB4: Tekijä, Lyhyt matematiikka Matemaattisia malleja. SanomaPro.
MAB5: Tekijä, Lyhyt matematiikka Tilastot ja todennäköisyys. SanomaPro.
MAB6: Tekijä, Lyhyt matematiikka Talousmatematiikka. SanomaPro.
MAB7: Tekijä, Lyhyt matematiikka Matemaattinen analyysi. SanomaPro
MAB8: Tekijä, Lyhyt matematiikka Tilastot ja todennäköisyys II. SanomaPro.
MAB9: Mafynetti – sähköinen materiaali. MAFY-Valmennus

Biologia
BI1: Bios 1 Elämä ja evoluutio. SanomaPro.
BI2: Bios 2 Ekologia ja ympäristö. SanomaPro.
BI3: Bios 3 Solu ja perinnöllisyys. SanomaPro.
BI4: Bios 4 Ihmisen biologia. SanomaPro.
BI5: Bios 5 Biologian sovellukset. SanomaPro.

Maantiede
GE1: Geos 1 Maailma muutoksessa. SanomaPro.
GE2: Geos 2 Sininen planeetta. SanomaPro.
GE3: Geos 3 Yhteinen maailma. SanomaPro.
GE4: Geos 4 Geomedia- tutki, osallistu ja vaikuta. SanomaPro.

Fysiikka Suositellaan digikirjan hankintaa
FY1: Fysiikka 1 Fysiikka luonnontieteenä. Sanoma Pro.
FY2: Fysiikka 2 Lämpö. Sanoma Pro.
FY3: Fysiikka 3 Sähkö. Sanoma Pro.
FY4: Fysiikka 4 Voima ja liike. Sanoma Pro.
FY5: Fysiikka 5 Jaksollinen liike ja aallot. Sanoma Pro.
FY6: Fysiikka 6 Sähkömagnetismi. Sanoma Pro.
FY7: Fysiikka 7 Aine ja säteily. Sanoma Pro.
FY8: Yo-kertaus Fysiikka. Sanoma Pro.

Kemia
KE1: Mooli 1 Kemiaa kaikkialla. Otava.
KE2: Mooli 2 Ihmisen ja elinympäristön kemiaa. Otava
KE3: Mooli 3 Reaktiot ja energia. Otava.
KE4: Mooli 4 Materiaalit ja teknologia. Otava.
KE5: Mooli 5 Reaktiot ja tasapaino. Otava.

Evankelis-luterilainen uskonto
UE1: Verso 1 Uskonnon juurilla. SanomaPro.
UE2: Verso 2 Maailmanlaajuinen kristinusko. SanomaPro.
UE3 – 6: Sovitaan kurssin alussa.

Ortodoksinen uskonto
UO1: Uskonto ilmiönä- kristinuskon, juutalaisuuden ja islamin jäljillä. www.studeo.fi
sekä Kirkon historiaa – ortodoksin käsikirja, Tapani Kärkkäinen.
UO2: Kirkon historiaa – ortodoksin käsikirja sekä Seisokaamme hyvin- Ortodoksisen kirkon aikuiskasvatuksen opas.
UO3: Maailman uskontoja ja uskonnollisia liikkeitä. www.studeo.fi

Elämänkatsomustieto
ET1- ET3: www.studeo.fi liittymisavain kurssille ilmoitetaan ennen kurssin alkua.
ET4: Sovitaan kurssin alussa.
ET5: Sovitaan kurssin alussa.

Filosofia Suositellaan digikirjan hankintaa
FI1: Idea 1, Johdatus filosofiaan. Otava
FI2: Idea 2, Etiikka. Otava
FI3 – FI4: Sovitaan kurssin alussa

Historia
HI1: Forum I Ihminen ympäristön ja yhteiskuntien muutoksessa. Otava.
HI2: Forum II Kansainväliset suhteet. Otava.
HI3: Forum III Itsenäisen Suomen historia. Otava.
HI4: Forum IV Eurooppalaisen maailmankuvan kehitys. Otava.
HI5: Forum V Ruotsin itämaasta Suomeksi. Otava.
HI6: Forum VI Maailman kulttuurit kohtaavat. Otava.

Yhteiskuntaoppi
YH1: Forum 1 Suomalainen yhteiskunta. Otava.
YH2: Forum 2 Taloustieto. Otava.
YH3: Forum 3. Suomi, Eurooppa ja muuttuva maailma. Otava.
YH4: Kansalaisen lakitieto. Otava.

Psykologia
PS1: Oivallus 1 psykologiaa lukiolaiselle. Otava.
PS2: Oivallus 2 psykologiaa lukiolaiselle. Otava.
PS3: Oivallus 3 psykologiaa lukiolaiselle. Otava.
PS4: Oivallus 4 psykologiaa lukiolaiselle. Otava.
PS5: Oivallus 5 psykologiaa lukiolaiselle. Otava.

Terveystieto
TE1: Terve 1 Terveyden perusteet. SanomaPro.
TE2: Terve 2 Ihminen, ympäristö ja terveys. SanomaPro.
TE3: Terve 3 Terveyttä tutkimassa. SanomaPro.

Musiikki
MU1: Musiikki ja minä. Studeo.
MU2: Moniääninen Suomi. Studeo.