9. luokan elektroniikan ja ohjelmoinnin kurssilaiset kävivät Aalto yliopiston Junior-pajalla Otaniemessä harjoittelemassa taitoja ja tietoja.
Facebook »